Chậm không chỉ vì Covid-19

Theo Bộ Tài chính, dự kiến đến hết ngày 31/8/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) thuộc kế hoạch năm 2021 là hơn 183.718 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 436.431,9 tỷ đồng), giảm 33.488,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước 2020. Dự kiến đến hết ngày 31/8/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư kéo dài năm 2020 sang năm 2021 qua hệ thống KBNN là hơn 27.062 tỷ đồng/69.003 tỷ đồng, bằng 39,2% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021.

Giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, theo Bộ Tài chính là do tác động của dịch Covid - 19 từ đầu năm đến nay tại nhiều tỉnh, thành phố dẫn đến phải thực hiện giãn cách xã hội, nên đã tác động trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình. Giá nguyên vật liệu (sắt, thép) tăng đột biến từ đầu năm đến nay, cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Giải ngân vốn đầu tư công chậm, Bộ Tài chính nói gì?
Giá nguyên vật liệu (sắt, thép) tăng đột biến từ đầu năm đến nay, cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư công

Đến nay, việc chưa phân bổ hết số vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 được giao, do đặc thù của kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 triển khai khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến cuối tháng 7/2021 mới được Quốc hội thông qua, nên nhiều dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dẫn đến phải chờ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua mới có cơ sở để phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021.

Cùng với đó, kế hoạch vốn năm 2021 chưa được Thủ tướng Chính phủ giao (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia) là 16.000 tỷ đồng (vốn trong nước) do hiện nay các Chương trình mới đang trong giai đoạn lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Số kế hoạch vốn năm 2021 chưa được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ chiếm 11,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nên cũng ảnh hưởng đến triển khai, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Với nguồn vốn nước ngoài, sự phản hồi của nhà tài trợ ODA khi được xin ý kiến rất chậm, thời gian thẩm định và phê duyệt tài liệu đấu thầu của nhà tài trợ chậm, dẫn đến thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài, chậm trao hợp đồng so với các dự án trong nước.

“Cắt” vốn của các dự án chậm giải ngân

Từ nay đến cuối năm 2021, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, về phần mình, Bộ Tài chính, KBNN tiếp tục chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư có khối lượng đến đâu thì làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi KBNN đến đó, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Với số vốn đầu tư công mà các bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ là 11,04%, KBNN đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kế hoạch vốn Thủ tướng giao, khẩn trương phân bổ nốt số kế hoạch vốn còn lại năm 2021 cho các chủ đầu tư làm cơ sở triển khai.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, để khẩn trương hoàn thành việc giao số vốn theo kế hoạch năm 2021 là 16.000 tỷ đồng tới các chủ đầu tư, làm căn cứ triển khai thực hiện. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện rà soát, nắm bắt tiến độ thực hiện của tất cả các dự án trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương để thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.../.