Việc tự do hóa mang lại lợi ích cho các ngân hàng, tạo ra sức mạnh về giá và thúc đẩy các ngân hàng đa dạng hóa các sản phẩm tài chính. Tuy nhiên, lợi ích của tự do hóa có thể bị méo mó nếu các ngân hàng không thể giải quyết những thay đổi trong quá trình này. Tác giả Phạm Hoàng Ân và Võ Thị Kim Loan có bài "Tác động của tự do hóa lãi suất đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" sẽ đưa ra những kết luận chính xác hơn dựa trên kết quả phân tích hồi quy dữ liệu bảng với phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát từ dữ liệu của 26 ngân hàng ở Việt Nam.

APA được nhắc đến trong hướng dẫn về chuyển giá cho các công ty đa quốc gia và quản lý thuế năm 1995, sau đó hướng dẫn này được cập nhật bổ sung vào năm 1999 và năm 2010. Việc bổ sung cơ chế APA tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác hành thu, khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn thu trên cơ sở doanh nghiệp đa quốc gia được hưởng ưu đãi đầu tư, được tiếp cận và khai thác thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, thì phải có nghĩa vụ đóng góp tài chính với xã hội. Bài viết "Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) - nghiên cứu trong trường hợp chống chuyển giá tại Việt Nam" của tác giả Lương Thị Hồng Ngân sẽ nghiên cứu trao đổi một số nội dung về phương pháp APA trong việc chống chuyển giá tại Việt Nam.

Bảo đảm khả năng thanh khoản đầy đủ là một nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ NHTM nào, đồng nghĩa là ngân hàng cần có sẵn lượng vốn khả dụng, hoặc có thể nhanh chóng bán được tài sản để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cần thiết. Vấn đề thanh khoản có ảnh hưởng đến khả năng tạo lợi nhuận của ngân hàng hay không và nếu có thì tác động là như thế nào? sẽ được tác giả Trần Vương Thịnh và Vũ Hoàng Sơn phân tích sâu hơn trong bài "Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời tại các NHTM Việt Nam đã niêm yết".

Nguồn tín dụng ngân hàng đóng một vai trò không nhỏ trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp cho “bộ mặt” nông thôn ngày càng thay đổi, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng mới, tỷ lệ hộ nghèo đói đã giảm xuống, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt... Tuy nhiên, vấn đề tiếp cận vốn hiện đang còn nhiều rào cản, khiến quá trình phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn gặp nhiều khó khăn. Tác giả Đỗ Xuân Luận với bài "Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn" sẽ làm rõ hơn vấn dề này.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là chìa khóa thành công của công cuộc xây dựng chính phủ điện tử. Khi cung cấp dịch vụ công được cung cấp trực tuyến, ở đó sẽ không còn ranh giới giữa các cơ quan, các cấp chính quyền, mà chỉ thấy các loại dịch vụ được cung ứng. Nhưng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến , thì phải xuất phát từ quá trình thiết lập trật tự các quy trình, các cơ chế và các mối quan hệ giữa các chức năng, các cơ quan và các cấp. Điều này rất quan trọng đối với TP. Hà Nội trên con đường đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử. Đó cũng là nội dung mà tác giả Phan Thị Bích Thảo sẽ phân tích sâu hơn trong bài viết: "Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Thực tiễn và đề xuất quy trình cho TP. Hà Nội".

Tạp chí số này còn có nhiều bài viết về các lĩnh vực: ngân hàng, doanh nghiệp, marketing... sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Phạm Hoàng Ân, Võ Thị Kim Loan: Tác động của tự do hóa lãi suất đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Lương Thị Hồng Ngân: Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) - nghiên cứu trong trường hợp chống chuyển giá tại Việt Nam

Trần Vương Thịnh, Vũ Hoàng Sơn: Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời tại các NHTM Việt Nam đã niêm yết

Hoàng Hà, Lê Thị Thu Phương: Tăng cường thu hút khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phước Minh Hiệp, Trần Thị Hà Mi: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thường Lạng, Đoàn Hiếu: Cấu trúc kỹ thuật lai ghép chọn lọc tối ưu lợi thế đối tác: Trường hợp liên kết đào tạo quốc tế tại NEU

Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Loan: Nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

Đỗ Xuân Luận: Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Huỳnh Quốc Tuấn, Trần Ngọc Tú: Tác động của giá trị thương hiệu xe máy Honda tới sự hài lòng của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phan Thị Thanh Hiền: Tác động của đặc điểm công việc đến hành vi của nhân viên: Vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc

Phan Thị Bích Thảo: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Thực tiễn và đề xuất quy trình cho TP. Hà Nội

Ngô Nguyễn Hiệp Phước: Đổi mới quản lý nhà nước để phát triển TP. Cần Thơ thành trung tâm du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Phương Nam, Cao Việt Hiếu: Tác động của văn hóa doanh nghiệp với sự gắn kết tổ chức của người lao động làm việc tại VNPT Bình Dương

Đào Thị Hương: Nâng cao năng lực cạnh tranh của MB, chi nhánh Thái Nguyên

Lê Thị Kim Chung: Ước lượng độ co giãn cầu nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam

Kiều Thị Hường: Đánh giá lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

-----------------------------------------------

IN THIS ISSUE

Pham Hoang An, Vo Thi Kim Loan: Impact of interest rate liberalization on commercial banks’ profitability in Vietnam

Luong Thi Hong Ngan: Advance Pricing Agreement (APA) - case study of anti-transfer pricing in Vietnam

Tran Vuong Thinh, Vu Hoang Son: Influence of liquidity on profitability in listed Vietnamese commercial banks

Hoang Ha, Le Thi Thu Phuong: Commercial banks in Thai Nguyen province to attract inpidual customers

Phuoc Minh Hiep, Tran Thi Ha Mi: Factors influencing consumers’ decision to buy fresh vegetables in Vinh Long province

Nguyen Thuong Lang, Doan Hieu: Optimal selective hybrid technique: Study on international training programs at National Economics University

Nguyen Thi Chau, Nguyen Thi Loan: Improving the quality of savings deposit services at Dong A Commercial Joint Stock Bank

Do Xuan Luan: Methods to evaluate determinants of access to agricultural and rural credit

Huynh Quoc Tuan, Tran Ngoc Tu: Impact of Honda motorcycle brand value on consumer satisfaction in Cao Lanh, Dong Thap

Phan Thi Thanh Hien: Impact of job characteristics on organizational citizenship behavior: Intermediate role of job satisfaction

Phan Thi Bich Thao: Online public service delivery: Real situation and proposals for Hanoi city

Ngo Nguyen Hiep Phuoc: Renovation of state management to drive Can Tho city to be a tourism center in Mekong Delta

Nguyen Phuong Nam, Cao Viet Hieu: Influence of corporate culture on employee’s commitment at VNPT Binh Duong

Dao Thi Huong: Improving the competitiveness of MB, Thai Nguyen Branch

Le Thi Kim Chung: Estimating the elasticity of import demand for some commodities in Vietnam

Kieu Thi Huong: Assessing comparative advantage in seafood exports of Central Key Economic Region