Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kể từ những năm 1990 trở lại đây, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam luôn ở mức cao và đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Tác giả Cao Việt Hiếu có bài "Phân tích các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam" giúp đánh giá khả năng tăng trưởng xuất khẩu ổn định của nền kinh tế trong thời gian tới thông qua phương pháp phân tích dịch chuyển tỷ trọng (SSA) dựa trên bộ số liệu trong danh mục phân loại thương mại quốc tế tiêu chuẩn trong giai đoạn 1997-2015. Điều này cũng giúp đưa ra những kiến nghị giải pháp phù hợp để điều hành nền kinh tế.

Với xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Ngoài việc đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ của ngân hàng, có thể nói chính các mạng lưới quan hệ xã hội cũng đóng góp quan trọng đối với sự phát triển bền vững của hoạt động này trong ngân hàng. Tác giả Vũ Cẩm Nhung và Phan Xuân Minh với bài "Ảnh hưởng của vốn xã hội tới hoạt động cung ứng dịch vụ của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh" sẽ có đánh giá rõ hơn khía cạnh đó thông qua nghiên cứu thực hiện khảo sát điển hình và điều tra 243 chi nhánh ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu của Oxfam về tình trạng bất bình đẳng tại Việt Nam cho thấy, mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm. Song, bất bình đẳng về thu nhập thường có tính hai mặt khá rõ, thể hiện: vừa liên quan chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, vừa phản ánh thực trạng phát triển xã hội; vừa là động lực cho tăng trưởng, vừa có thể làm giảm tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, bài viết "Nghiên cứu về ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập" của tác giả Hồ Thị Hòa đã khái quát các nghiên cứu về tác động tích cực và tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Cây công nghiệp dài ngày tại Bình Phước chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại, tạo động lực để thúc đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Song để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày tại Tỉnh, cần thiết phải có những nghiên cứu sâu rộng nhằm giải đáp vấn đề vốn, đặc biệt là vốn vay ngân hàng. Đó cũng là nội dung mà tác giả Trần Đình Lý đề cập tới trong bài "Khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của nông hộ trồng cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn Bình Phước".

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, do vậy, cần có những giải pháp để phát triển bền vững, thực hiện các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030. Việt Nam sẽ phải quyết định cách thức thực hiện, lồng ghép những chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu vào quá trình lập kế hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách của đất nước. Trên cơ sở đó, bài viết "Phát triển bền vững: Thực trạng và giải pháp cho Việt Nam" của tác giả Nguyễn Thu Hà sẽ đánh giá tình hình phát triển bền vững tại Việt Nam, từ đó hàm ý một số giải pháp về phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, thương mại, phát triển doanh nghiệp... sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

Cao Việt Hiếu: Phân tích các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam

Vũ Cẩm Nhung, Phan Minh Xuân: Ảnh hưởng của vốn xã hội tới hoạt động cung ứng dịch vụ của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hồ Thị Hòa: Nghiên cứu về ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập

Trần Đình Lý: Khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của nông hộ trồng cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn Bình Phước

Lê Trần Yến Nhi, Nguyễn Đình Chiến: Sự hài lòng trong công việc của nhân viên Agribank - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Tạ Thị Bích Thủy, Phạm Tiến Mạnh: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tại các công ty lĩnh vực tài chính niêm yết trên HOSE

Phước Minh Hiệp, Trần Thị Trúc Mai: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ

Phạm Thị Bích Thu, Lê Huy Chính: Sự hài lòng của hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay của các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Kim Quốc Trung: Ảnh hưởng của quản trị rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước

Võ Thanh Tùng: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu thuế tại Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Doãn Thùy Dương, Phạm Ngọc Thu Trang: Mức độ tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam trước, trong và sau khủng hoảng tài chính

Phan Thị Bích Thảo: Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến và thực tiễn triển khai tại Hà Nội

Nguyễn Thị Kim Anh, Trương Quốc Toản: Cải thiện các chỉ số thành phần, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Kiên Giang

Lê Hoàng Quang Di, Nguyễn Tấn Trung: Quan hệ giữa chia sẻ tri thức, quản trị tri thức và hiệu quả tổ chức trong doanh nghiệp du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thu Hà: Phát triển bền vững: Thực trạng và giải pháp cho Việt Nam

Đỗ Hoàng Linh: Các nhân tố tác động tới ý định lựa chọn điểm đến du lịch tại vùng Đông Nam Bộ

Đỗ Thị Thu Hiền: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại khu vực Tây Bắc

---------------------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

Cao Viet Hieu: Analysis of factors contributing to Vietnam’s export growth

Vu Cam Nhung, Phan Minh Xuan: Impact of social capital on on Ho Chi Minh City -based commercial banks’ services providing activity

Ho Thi Hoa: Study on the positive and negative effects of income inequality

Tran Dinh Ly: Access to bank loans of long-term industrial plant growers in Binh Phuoc

Le Tran Yen Nhi, Nguyen Dinh Chien: Job satisfaction at Agribank - Thua Thien Hue Branch

Ta Thi Bich Thuy, Pham Tien Manh: Determinants of cash holding rate in financial companies listed on HOSE

Phuoc Minh Hiep, Tran Thi Truc Mai: Factors affecting customer satisfaction with ATM card services at Eximbank - Can Tho Branch

Pham Thi Bich Thu, Le Huy Chinh: Households satisfaction with loan service of microfinance institutions in Thanh Hoa province

Nguyen Kim Quoc Trung: Effects of credit risk management on the performance of state-owned commercial banks

Vo Thanh Tung: Factors influencing the efficiency of tax collection at Tan Phu District Tax Department, Ho Chi Minh City

Doan Thuy Duong, Pham Ngoc Thu Trang: Level of adherence to the prudence concept at Vietnamese enterprises before, during and after the financial crisis

Phan Thi Bich Thao: State management of online public services and practice in Hanoi

Nguyen Thi Kim Anh, Truong Quoc Toan: Improving component indicators to strengthen Kien Giang’s PCI

Le Hoang Quang Di, Nguyen Tan Trung: Relationship among Knowledge sharing, Knowledge management and Organizational performance in Ho Chi Minh City-based tourism enterprises

Nguyen Thu Ha: Sustainable development: Current situation and solutions for Vietnam

Do Hoang Linh: Determinants of tourists’ choice of destination in the Southeast region

Do Thi Thu Hien: Promoting commercial banks’ credit for SMEs in the Northwest region