Tăng trưởng năng suất lao động là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của khu vực kinh tế đó. Vì vậy, để năng suất lao động tăng trưởng một cách bền vững, cần nghiên cứu mức độ ảnh hưởng cũng như mức độ đóng góp của các yếu tố vào tốc độ tăng trưởng năng suất lao động và từ đó có những biện pháp thích hợp. Trong những năm qua, năng suất lao động Việt Nam đã có sự tăng trưởng như thế nào, đâu là những yếu tố đã tác động tới sự tăng trưởng đó và yếu tố nào là yếu tố đóng góp chính. Đó thực sự là những vấn đề cần thiết phải nghiên cứu để giúp cho Chính phủ cùng các bộ, ngành có căn cứ đưa ra những định hướng và biện pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động của Việt Nam. Bài viết, “Đánh giá đóng góp của các yếu tố đến tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011-2019”, tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung sẽ làm rõ hơn những nội dung này.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là một chỉ số an toàn về hiệu quả hoạt động của ngân hàng, được quy định rõ ràng trong thông lệ ngân hàng quốc tế, trong đó nổi bật nhất là Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Căn cứ các quy định về vốn an toàn theo tinh thần Basel, để ngăn chặn sự sụp đổ của các ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền, các nhà điều hành ngân hàng Việt Nam ngày càng quan tâm đến tầm quan trọng của CAR. Theo đó, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đang từng bước hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn CAR theo quy định của Basel. Bài viết, “An toàn vốn của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Trần Minh Hiếu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến CAR là cần thiết, thông qua đó góp phần giúp cho các ngân hàng thương mại có thêm căn cứ xây dựng chiến lược thực hiện CAR.

Hoạt động ngân hàng xanh và tín dụng xanh đang được quan tâm nhiều hơn bởi những đóng góp đối với các dự án phát triển với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, phát triển các nguồn năng lượng bền vững… Tuy nhiên, đây vẫn là một hoạt động mới nổi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng nghĩa với việc khả năng cao sẽ phát sinh rủi ro tín dụng. Do đó, cải thiện hoạt động kiểm soát tín dụng xanh đã trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết mà các ngân hàng thương mại Việt Nam cần được quan tâm thực hiện. Thông qua bài viết, “Các nhân tố ảnh hưởng tới tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, nhóm tác giả Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Thị Thảo, Đinh Thanh Tú, Hoàng Phương Hoa, Phạm Hoàng Phương Mai, Nguyễn Đức Thành thực hiện đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên khuôn mẫu về kiểm soát nội bộ của COSO (2013), từ đó đưa ra một số giải pháp.

Hiện phần lớn các nghiên cứu chỉ nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế của một số ngành, một số tỉnh và nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung, nhưng chưa nghiên cứu sâu về chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Mặt khác, nghiên cứu của các tác giả phần lớn sử dụng phương pháp định tính, chưa sử dụng đầy đủ các công cụ định lượng để phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Bài viết, “Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”, tác giả Phạm Ngọc Khanh đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách.

Theo Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank) (2021), năng lực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam vẫn còn non trẻ so với các nước trong khu vực khi mức độ cạnh tranh thế giới đang phát triển vượt trội. Chính vì vậy, Chính phủ cần tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng chuyên môn và kĩ năng, xây dựng tổ chức học tập, nơi mà những thành viên có cơ hội học hỏi, chia sẻ và phát huy kiến thức trong quá trình làm việc. Bài viết, “Mô hình tổ chức học tập và đổi mới sáng tạo”, nhóm tác giả Nguyễn Vân Hà, Chu Thị Mai Hương tổng hợp lý thuyết, từ đó giúp các doanh nghiệp có thêm kiến thức trong việc thúc đẩy các mối liên kết đổi mới sáng tạo và tổ chức học tập.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Triệu Tất Đạt: Sự khác biệt của tăng năng suất, tiến bộ kỹ thuật và thay đổi hiệu quả trong ngành chế biến, chế tạo theo cấu trúc sở hữu

Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Đánh giá đóng góp của các yếu tố đến tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011-2019

Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Trần Minh Hiếu: An toàn vốn của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Thị Thảo, Đinh Thanh Tú, Hoàng Phương Hoa, Phạm Hoàng Phương Mai, Nguyễn Đức Thành: Các nhân tố ảnh hưởng tới tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phạm Ngọc Khanh: Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Lê Huy Đức, Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lộc An, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đinh Thái Hà, Vũ Thị Hằng: Tác động của các nhân tố thích ứng công việc đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Nguyễn Vân Hà, Chu Thị Mai Hương: Mô hình tổ chức học tập và đổi mới sáng tạo

Lương Thu Hà, Nguyễn Mai Phương, Đỗ Thu Hương: Đánh giá thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch Covid-19 dưới góc độ hành vi của người dân

Lê Ngọc Danh, Nguyễn Thị Mỹ Linh: Phân tích tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng mô hình nuôi tôm tự nhiên tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Hà Nam Khánh Giao, Võ Ngọc Lê: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên Công ty TNHH Dây cáp điện Tai Sin Vietnam

Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Đào, Tô Thế Nguyên: Tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động học tập của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội

Nghiêm Phúc Hiếu, Trang Tử Tự Thành, Trần Văn Thi, Trần Thu Trang, Trần Tây Sơn, Nguyễn Thanh Hoa, Trần Lê Đình Hiếu: Các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Tuấn Phương, Hồ Nhật Quang: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đỗ Anh Tài, Đỗ Đình Long, Đoàn Mạnh Hồng: Thực trạng thất nghiệp và công tác tạo việc làm cho người lao động sau khi bị thất nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Thu Hạnh: Các học thuyết áp dụng cách tiếp cận nội dung trong nghiên cứu động lực làm việc

Phạm Hùng Cường, Trần Anh Tài: Phát triển ngành dịch vụ phân phối ở Việt Nam hiện nay

Vũ Đức Năng, Phạm Cảnh Huy: Các nhân tố tác động đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Hà Nội

Lê Văn Nam, Kiều Thị Kim Giang, Trần Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Trang: Các nhân tố tác động đến hành vi sử dụng mạng xã hội TikTok của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

Nguyễn Ngọc Dương: Đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ thương mại của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại Lào Cai

Thái Trần Hiền Trang, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Thị Việt Nga: Các yếu tố tác động đến nhận thức rủi ro về thiên tai của các hộ gia đình tại Quảng Bình

Đoàn Thị Thu Trang: So sánh ý định khởi nghiệp của sinh viên các khối ngành kỹ thuật - Nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Phan Thị Minh Lý: Đánh giá tác động của vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đến mức sống của hộ nghèo ở các huyện thuộc Hà Nội

Nguyễn Văn Anh, Phan Tuấn Anh: Các nhân tố tác động đến ý định tiếp nhận marketing qua các công cụ truyền thông xã hội

Phạm Mỹ Hằng Phương: Xác định chỉ số phát triển toàn diện tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Thị Quỳnh Nhung: Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh học trực tuyến - Nghiên cứu thực nghiệm từ Học viện Ngân hàng

Trịnh Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Nguyệt: Nhận thức và thái độ của giới trẻ TP. Hà Nội đối với sản phẩm thân thiện môi trường

Nguyễn Thị Hoàng Oanh: Động cơ thúc đẩy tham gia mua sắm trên mạng xã hội của nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Như Ý, Phạm Văn Cà, Phạm Quốc Khởi, Huỳnh Thị Mỹ Hương, Lê Thị Huế Trâm: Nhận diện ảnh hưởng rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các trường học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Giác Trí: Đề xuất thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Huỳnh Thị Thu Sương, Nguyễn Văn Dành: Nhu cầu nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và cách thức các doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực

Ngô Minh Tâm, Nguyễn Tài Năng, Ngô Minh Tiến: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của khách hàng tại các siêu thị ở TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Kim Tú, Phạm Văn Tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ KCB tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Dương Thị Huỳnh Như: Nghiên cứu tác động của Vốn xã hội đến Ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành kinh tế, Trường Đại học An Giang

Trần Ngọc Tú: Mối quan hệ giữa Niềm tin khách hàng, Truyền miệng và Sự hài lòng của khách hàng đối với vàng trang sức Việt Nam

Vũ Văn Đông, Trần Văn Dung: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của du khách nội địa tiếp tục quay lại chọn dịch vụ du lịch lữ hành tại Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phan Anh Tú, Liễu Quốc Kháng: Nghiên cứu tác động của lòng tin tổ chức đến sự gắn kết tổ chức của viên chức trên địa bàn TP. Cần Thơ

IN THIS ISSUE

Trieu Tat Dat: The difference of productivity growth, technical progress and efficiency change in processing and manufacturing industry in term of ownership structure

Nguyen Thi Tuyet Nhung: Assessing the contribution of factors to Vietnam’s labor productivity growth in the period 2011-2019

Nguyen Thi Hong Nham, Tran Minh Hieu: Capital safety of commercial banks in Vietnam

Do Hoai Linh, Nguyen Thi Thao, Dinh Thanh Tu, Hoang Phuong Hoa, Pham Hoang Phuong Mai, Nguyen Duc Thanh: Factors affecting the effectiveness of controlling green credit in Vietnamese commercial banks

Pham Ngoc Khanh: Analyzing the influence of factors on the quality of economic growth of the Southern key economic region

Le Huy Duc, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Loc An, Nguyen Thi Ngoc Bich, Dinh Thai Ha, Vu Thi Hang: Impact of factors of graduates’ career adaptability on business satisfaction

Nguyen Van Ha, Chu Thi Mai Huong: Model of learning organization and innovation

Luong Thu Ha, Nguyen Mai Phuong, Do Thu Huong: Assessment of Vietnam’s success in controlling Covid-19 pandemic from behavioral perspective

Le Ngoc Danh, Nguyen Thi My Linh: Analyze financial efficiency and factors affecting the output of wild shrimp farming in in Binh An commune, Kien Luong district, Kien Giang province

Ha Nam Khanh Giao, Vo Ngoc Le: Influence of corporate culture on employee engagement to Tai Sin Electric Cables VN Co. Ltd

Nguyen Anh Tuan, Vu Thi Phuong, Nguyen Thi Quynh Trang, Nguyen Thi Dao, To The Nguyen: Impact of the Covid-19 pandemic on students’ education in Hanoi city

Nghiem Phuc Hieu, Trang Tu Tu Thanh, Tran Van Thi, Tran Thu Trang, Tran Tay Son, Nguyen Thanh Hoa, Tran Le Dinh Hieu: Factors affecting the brand equity of An Ngai rice paper in Long Dien district, Ba Ria - Vung Tau province

Tran Tuan Phuong, Ho Nhat Quang: Factors affecting entrepreneurial intention of students at Vietnam National University Ho Chi Minh City - University of Science

Do Anh Tai, Do Dinh Long, Doan Manh Hong: Unemployment situation and job creation for workers after being discharged from enterprises in Vinh Phuc province

Le Thu Hanh: Theories on work motivation by content approach

Pham Hung Cuong, Tran Anh Tai: To boost the distribution service sector in Vietnam today

Vu Duc Nang, Pham Canh Huy: Factors affecting the development of supporting industry enterprises in Hanoi

Le Van Nam, Kieu Thi Kim Giang, Tran Ngoc Huyen, Nguyen Thi Thu Trang: Factors influencing behavior of using TikTok of high school students in Hanoi

Nguyen Ngoc Duong: Assessing the satisfaction with commercial service quality of distribution enterprises in Lao Cai

Thai Tran Hien Trang, Do Phuong Thao, Nguyen Thi Viet Nga: Factors impacting Quang Binh-based households’ perception of disaster risk

Doan Thi Thu Trang: Comparing entrepreneurial intentions among engineering students - The case study of Hanoi University of Science and Technology

Phan Thi Minh Ly: Assessing the impact of loans from Vietnam Bank for Social Policies on the welfare of poor households in districts of Hanoi

Nguyen Van Anh, Phan Tuan Anh: Determinants of intention to receive marketing through social media tools

Pham My Hang Phuong: Determining the inclusive development index of Vinh Phuc province

Le Thi Quynh Nhung: Factors influencing students’ academic performance in the context of online learning - Empirical research from Banking Academy

Trinh Thu Thuy, Nguyen Thi Bich Nguyet: Perception and attitude of young people in Hanoi towards eco-friendly products

Nguyen Thi Hoang Oanh: Motivation to shop on social media of office workers in Ho Chi Minh City

Nguyen Nhu Y, Pham Van Ca, Pham Quoc Khoi, Huynh Thi My Huong, Le Thi Hue Tram: Identify the impact of information technology risks on the quality of accounting information systems at Tra Vinh city-based schools

Nguyen Giac Tri: Propose a scale of factors affecting the learning motivation of students at Dong Thap University

Huynh Thi Thu Suong, Nguyen Van Danh: Demand for human resources in industrial zones in Binh Duong province and how businesses maintain human resources

Ngo Minh Tam, Nguyen Tai Nang, Ngo Minh Tien: Factors influencing green purchase intention of consumers in Hue city, Thua Thien Hue province

Tran Kim Tu, Pham Van Tai: Factors affecting patients’ satisfaction with medical examination and treatment services of Hoan My Minh Hai General Hospital Joint Stock Company

Duong Thi Huynh Nhu: Assess the impact of social capital on the entrepreneurial intention of economics students in An Giang University

Tran Ngoc Tu: Relationship between customer trust, word of mouth and customer satisfaction with gold jewelry in Vietnam

Vu Van Dong, Tran Van Dung: Factors affecting return intention of domestic tourists towards travel services at Ba Ria - Vung Tau Tourism Joint Stock Company

Phan Anh Tu, Lieu Quoc Khang: Study on the impact of organizational trust on organizational commitment of officials in Can Tho city