Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 17 (844)

Chuyển đổi số đã và đang là xu thế tất yếu, diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực báo chí. Chính vì vậy, Đảng ta đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Để thực hiện yêu cầu của Đảng, thông qua bài viết “Thực hiện yêu cầu của Đảng về chuyển đổi số báo chí ở nước ta hiện nay”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa làm rõ thêm thực trạng thực hiện yêu cầu chuyển đổi số báo chí hiện nay; nhiệm vụ, giải pháp và một số đề xuất, kiến nghị để thực hiện yêu cầu chuyển đổi số báo chí ở nước ta trong thời gian tới.

Báo chí - truyền thông (BC-TT) trong suốt thời kỳ phát triển đã nỗ lực, tích cực, chủ động thông tin những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước; phản ánh chân thực và sinh động thực tiễn đời sống xã hội; quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước; góp phần nâng cao dân trí và thực hiện tốt chức năng định hướng văn hóa, tư tưởng cho người đọc. Trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, BC-TT phải chủ động chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Bài viết Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí - truyền thông: Một số đề xuất trong thời gian tới”, của tác giả Trần Thế Phiệt khái quát xu thế tất yếu và lợi ích đem lại từ chuyển đổi số trong BC-TT, cũng như thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực BC-TT, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thuận lợi công cuộc chuyển đổi số trong BC-TT ở nước ta hiện nay.

Qua đại dịch Covid-19 có thể thấy, năng lực đáp ứng và tiếp cận các vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, vaccine, trang thiết bị y tế còn nhiều hạn chế, một phần do các quy định về quản lý, đặc biệt về đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập. Bài viết Một số đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế”, của tác giả Nguyễn Duy Đồng chỉ ra thực trạng vi phạm trong hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, từ đó đề xuất một số ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đầu thầu (sửa đổi) nội dung điều chỉnh về hoạt động mua sắm này.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế là chủ trương lớn và được đề cập rõ nét từ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI cho đến nay. Qua bài viết Thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Võ Hữu Phước nêu khái quát các quan điểm trên của Đảng, kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2022, một số hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tạo đột phá việc đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021-2030.

Chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến được áp dụng ngay từ ngày 01/01/2024 đang có xu hướng xáo trộn chiến lược về địa điểm đầu tư và cách thức hoạt động của các công ty đa quốc gia (MNEs) và chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước sẽ thay đổi khi toàn cầu áp dụng thuế suất tối thiểu. Bài viết Giải pháp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu”, của tác giả Đào Thị Hồ Hương đưa ra những tác động của thuế tối thiểu toàn cầu tới thu hút vốn FDI, từ đó đề xuất các giải pháp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu.

Thời gian qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam vẫn thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nền kinh tế tiếp tục chịu “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, kịp thời để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thông qua bài viết Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam trước biến động kinh tế thế giới hiện nay”, tác giả Ngô Thị Luyện đánh giá thực trạng tăng trưởng GDP của Việt Nam từ đó khuyến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Thực hiện yêu cầu của Đảng về chuyển đổi số báo chí ở nước ta hiện nay

Trần Thế Phiệt: Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí - truyền thông: Một số đề xuất trong thời gian tới

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Duy Đồng: Một số đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Võ Hữu Phước: Thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Đào Thị Hồ Hương: Giải pháp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trần Thị Thanh Huyền: Chính sách đầu tư toàn cầu trong bối cảnh mới và hàm ý cho Việt Nam

Ngô Thị Luyện: Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam trước biến động kinh tế thế giới hiện nay

Trần Thị Thu Hà: Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Nguyễn Thị Vũ Khuyên: Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thủy: Giải pháp phòng tránh rủi ro đối với người mua hàng trong các giao dịch thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam

Đỗ Minh Thu: Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang EU sau khi EVFTA có hiệu lực

Trần Ngọc Mai: Những vướng mắc trong định nghĩa và đo lường FDI xanh

Trần Đức Thuần, Ngô Thị Mỹ Hạnh: Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp giai đoạn 2020-2022

Trịnh Việt Tiến: Phát triển nông nghiệp xanh: Thực trạng và một số giải pháp

Nguyễn Thị Kim Hướng: Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp

Hoàng Thị Thu Hiền: Phát triển thị trường bán lẻ trong nước: Thực trạng và một số giải pháp trong thời gian tới

Phan Hồng Nhung: Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Vũ Thế Việt, Nguyễn Quốc Tuấn: Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Cao Thị Phương Thủy, Nguyễn Thu Hương: Nhìn lại sự phát triển của ngành du lịch giai đoạn 2011-2022 và một số đề xuất phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Khưu Thị Phương Đông: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân: Trường hợp tại Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng

Đồng Thị Huyền: Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp Việt Nam

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Thùy Hương: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở một số quốc gia châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đoàn Anh Tuấn: Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Võ Hữu Khánh: Thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Thái Lan: Bài học và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Đoàn Vân Hà: Kinh nghiệm quốc tế về công cụ tài chính thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Thị Lương: Tăng cường hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Lan Hương: Phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Cơ hội và thách thức

Nguyễn Trần Khánh: Giải pháp thu hút FDI vào tỉnh Đồng Nai

 Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

IN THIS ISSUE

CELEBRATION OF 98 YEARS OF VIETNAM REVOLUTIONARY PRESS DAY

Nguyen Thi Ngoc Hoa: Fulfilling the Party’s request on digital transformation of journalism in our country today

Tran The Phiet: Digital transformation in the field of press and media: Some proposals in the coming time

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Duy Dong: Some proposals to amend the Law on Bidding concerning the procurement of drugs and medical equipment

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Vo Huu Phuoc: Promoting the reform of economic growth model in Vietnam today

Dao Thi Ho Huong: Solutions to maintain and improve the competitiveness of Vietnam’s investment environment in the context of global minimum tax enforcement

RESEARCH - DISCUSSION

Tran Thi Thanh Huyen: Global investment policy in a new context and implications for Vietnam

Ngo Thi Luyen: Solutions to boost Vietnam’s GDP growth in the face of current world economic fluctuations

Tran Thi Thu Ha: Some solutions to attract foreign direct investment in Vietnam

Nguyen Thi Vu Khuyen: Developing cashless payments in Vietnam

Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Thuy: Solutions to avoid risks for shoppers in e-commerce transactions in Vietnam market

Do Minh Thu: Exporting Vietnamese agricultural products to the EU after the EVFTA’s enforcement

Tran Ngoc Mai: Constraints in the definition and measurement of green FDI

Tran Duc Thuan, Ngo Thi My Hanh: Current situtaion of business operations in the period 2020-2022

Trinh Viet Tien: Developing green agriculture: Current situation and some solutions

Nguyen Thi Kim Huong: Digital transformation: Opportunities and challenges for businesses

Hoang Thi Thu Hien: Developing the domestic retail market: Current situation and some solutions in the coming time

Phan Hong Nhung: The situation of implementing corporate social responsibility of in Vietnam

Vu The Viet, Nguyen Quoc Tuan: Digital transformation in vocational education institutions in Vietnam: Current situation and solutions

Cao Thi Phuong Thuy, Nguyen Thu Huong: Looking back at the development of the tourism industry in the period 2011-2022 and some proposals to develop tourism into a key economic sector

Khuu Thi Phuong Dong: Factors affecting individual customers’ intention to use e-banking: The case of Vietcombank Soc Trang branch

Dong Thi Huyen: Some solutions to promote digital transformation in Vietnam’s agriculture sector

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thi Thuy Huong: Developing corporate bond markets in some Asian countries and lessons for Vietnam

Doan Anh Tuan: Credit guarantee for small and medium enterprises: International experience and lessons for Vietnam

Vo Huu Khanh: Current situation of organic agriculture development in Thailand: Lessons and policy recommendations for Vietnam

Doan Van Ha: International experience in financial instruments to promote science - technology and innovation for businesses and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Thi Luong: Strengthening the efficiency of state budget revenue management in Bac Ninh province

Nguyen Lan Huong: Developing the economy of Ho Chi Minh City: Opportunities and challenges

Nguyen Tran Khanh: Solutions to attract FDI into Dong Nai province

 Strengthening the planning management and development of industrial parks in Vinh Phuc province