FDI và xuất khẩu luôn được Đảng và Nhà nước đánh giá là lĩnh vực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong đó, FDI không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua vốn và chuyển giao công nghệ, góp phần tích tụ vốn con người thông qua các khóa đào tạo kỹ năng lao động cho nước nhận đầu tư mà còn là động lực thúc đẩy việc nâng cao năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong nước. Việc đẩy mạnh xuất khẩu đã góp phần tạo ra tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo ra nhiều công ăn việc làm mới, giảm tình trạng thất nghiệp và xóa đói, giảm nghèo. Tác giả Đặng Quý Dương với bài viết "Mối quan hệ giữa FDI, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế" sẽ tiến hành đo lường đồng thời mối quan hệ qua lại giữa 3 yếu tố này ở Việt Nam.

Thuế là nguồn thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở những nước có thu nhập trung bình. Đây cũng là một trong những công cụ tốt nhất để thúc đẩy các hoạt động công cộng, để tài trợ cho chương trình bảo hiểm xã hội, thanh toán các khoản nợ công, phân phối thu nhập. Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến khoản thu thuế - bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam" của nhóm tác giả Trần Quốc Thịnh, Đinh Thị Thanh Mai sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm gia tăng các khoản thu thuế để đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia.

Kỷ nguyên mới dần dần buộc các chủ thể kinh tế phải nhìn nhận lại về các khái niệm kinh tế truyền thống, về cách tạo ra giá trị, tổ chức kinh doanh, cấu trúc tổ chức. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây và được nhìn nhận có tầm quan trọng lớn đối với chính phủ các quốc gia. Nhóm tác giả Đặng Thị Việt Đức, Trần Quang Huy, Đàm Truyền Đức với bài "Kinh tế số: Hiện trạng và một số đề xuất phát triển cho Việt Nam" sẽ có những phân tích sâu về vấn đề này, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam để phát triển.

Là quốc gia đang có cơ cấu “dân số vàng”, song lao động Việt Nam đang rơi vào tình trạng thừa số lượng, thiếu chất lượng và nhìn chung là năng suất lao động còn thấp. Trong khi đó, tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế, mà đặc biệt là tác động từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tạo ra áp lực rất lớn tới thị trường lao động Việt Nam. Tác giả Lê Thị Kim Triệu sẽ khái quát về thực trạng thị trường lao động Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp trong bài "Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0".

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, như: GDP tăng trưởng thấp, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất, kinh doanh gây ra ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, tình hình nợ xấu có lúc rất căng thẳng. Do đó, đánh giá và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các NHTMCP Việt Nam là việc làm cần thiết góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, mang lại hiệu quả hoạt động ngân hàng và phát triển nền kinh tế. Nghiên cứu của nhóm tác giả Hà Hoàng Như, Huỳnh Vũ Bảo Trâm và Nguyễn Thị Tuyết Trinh sẽ làm rõ hơn trong bài "Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam".

Cùng với các bài viết trên, Tạp chí số này còn có các bài viết về nhiều chủ đề: đầu tư, quản trị doanh nghiệp, lao động... sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin hữu ích./.

MỤC LỤC

Phạm Trung Kiên, Cao Việt Hiếu: Tác động của FDI đến năng suất yếu tố tổng hợp: Nghiên cứu một số nước ASEAN

Đặng Quý Dương: Mối quan hệ giữa FDI, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế

Trần Quốc Thịnh, Đinh Thị Thanh Mai: Các nhân tố ảnh hưởng đến khoản thu thuế - bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Đặng Thị Việt Đức, Trần Quang Huy, Đàm Truyền Đức: Kinh tế số: Hiện trạng và một số đề xuất phát triển cho Việt Nam

Lê Thị Kim Triệu: Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hà Hoàng Như, Huỳnh Vũ Bảo Trâm, Nguyễn Thị Tuyết Trinh: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Lê Tuấn Khanh: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long

Huỳnh Quang Vinh: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Huỳnh Quốc Tuấn, Nguyễn Ngọc Trân, Lê Thị Loan: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham gia Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp 2017

Hà Văn Dũng, Trần Thị Xuân Phượng: Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại TP. Đà Nẵng

Phước Minh Hiệp, Lê Thị Bích Thuận, Lê Trường Giang: Sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động tư vấn sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp

Nguyễn Nam Hải: Mối quan hệ giữa sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội

Trần Văn Tuyến, Nguyễn Văn Điệp: Phong cách lãnh đạo và sự gắn kết tình cảm của nhân viên ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng TMCP Nam Á khu vực TP. Hồ Chí Minh

Lê Thị Ngọc Diệp: Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone

Văn Thị Thái Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hiền: Vận dụng hệ thống bảng điểm cân bằng trong đánh giá kết quả hoạt động tại VNPT Bình Định quý I/2017

Lê Ngọc Nương, Vũ Thị Quỳnh Anh: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

Trương Đức Nga: Đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông di động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Cẩm Phương: Đánh giá hiện trạng nghèo và tái nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Hoàng Thu Nga, Ao Thu Hoài: Nghiên cứu thẻ điểm cân bằng tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1

Đinh Thị Như Quỳnh: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên: Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực

Bùi Thị Thu Thảo: Một số vấn đề về quản lý thuế đối với chuyển nhượng vốn gián tiếp

Trần Thị Bích Liên: Đánh giá Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Tháp

Mai Trường An, Đỗ Đình Thanh: Ảnh hưởng của sự suy kiệt cảm xúc đến sự thích nghi và chủ động của nhân viên thông qua động lực bên trong

Diệp Quốc Toàn, Bùi Văn Trịnh: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu Việt Tiến của cán bộ, công chức trên địa bàn TP. Vĩnh Long

Nguyễn Thị Mai: Đánh giá thực trạng ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác đá vôi tại Thanh Hóa

Nguyễn Xuân Hưng, Trần Bích Vân: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lương Anh, Thăng Thị Hồng Nhung: Về chuyển dịch cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trần Thị Nguyệt Cầm, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Lê Kiều Vân: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho người nghèo tại huyện Đồng Xuân

Trần Văn Thành: Về năng lực điều hành của lãnh đạo cấp phòng tại Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Nguyễn Viết Đức: Giải pháp phát triển ngành hải sản tỉnh Hà Tĩnh

Đào Xuân Kỳ: Giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn TP. Đà Nẵng

---------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

Pham Trung Kien, Cao Viet Hieu: Impact of FDI on TFP: Case study of some ASEAN countries

Dang Quy Duong: The relationship among FDI, export and economic growth

Tran Quoc Thinh, Dinh Thi Thanh Mai: Factors affecting tax collection - Empirical evidence in Vietnam

Dang Thi Viet Duc, Tran Quang Huy, Dam Truyen Duc: Digital economy: Situation and proposals for Vietnam

Le Thi Kim Trieu: Vietnam’s labor market in the context of the Industrial Revolution 4.0

Ha Hoang Nhu, Huynh Vu Bao Tram, Nguyen Thi Tuyet Trinh: Factors influencing credit growth of Vietnam-based joint stock commercial banks

Le Tuan Khanh: Factors affecting the brand value of Sacombank - Vinh Long Branch

Huynh Quang Vinh: Determinants of Vinh Long province-based SMEs’ competitiveness

Huynh Quoc Tuan, Nguyen Ngoc Tran, Le Thi Loan: Factors affecting the satisfaction of tourists participating in Dong Thap Tourism Week 2017

Ha Van Dung, Tran Thi Xuan Phuong: Influence of destination image on the satisfaction of domestic tourists with Da Nang city

Phuoc Minh Hiep, Le Thi Bich Thuan, Le Truong Giang: Satisfaction of students with student counseling at the University of Dong Thap

Nguyen Nam Hai: Relationship between engagement and performance of employees in Ha Noi-based IT enterprises

Tran Van Tuyen, Nguyen Van Diep: Leadership style and employees’ affective commitment: The case of Nam A Commercial Joint Stock Bank in Ho Chi Minh City

Le Thi Ngoc Diep: Implementation of BSC at VNPT - Vinaphone Corporation

Van Thi Thai Thu, Nguyen Thi Ngoc Hien: Applying BSC to evaluate performance at Binh Duong VNPT in the first quarter of 2017

Le Ngoc Nuong, Vu Thi Quynh Anh: Factors affecting the development of industrial SMEs in Thai Nguyen province

Truong Duc Nga: Assessing the quality of mobile telecommunication services in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Cam Phuong: Evaluating poverty and re-poverty in Tra Vinh province

Hoang Thu Nga, Ao Thu Hoai: Application of Balanced Scorecard to MobiFone Service Region 1

Dinh Thi Nhu Quynh: Phu Yen Urban Environment JSC: Current status of human resource management

Bui Thi Thu Thao: Some issues on tax administration for indirect capital assignments

Tran Thi Bich Lien: Assessment of Dong Thap’s PCI

Mai Truong An, Do Dinh Thanh: Effect of emotional exhaustion on adaptation and proactivity of employees through intrinsic motivation

Diep Quoc Toan, Bui Van Trinh: Factors influencing decision of Vinh Long-based cadres and civil servants to purchase Viet Tien’s garment products

Nguyen Thi Mai: Assessing the status of environmental deposit in limestone mining in Thanh Hoa

Nguyen Xuan Hung, Tran Bich Van: Impact of FDI on economic growth in Thai Nguyen province

Nguyen Thi Luong Anh, Thang Thi Hong Nhung: Forestry restructuring in Bac Kan province

Nguyen Thi Kim Ngoc, Tran Thi Nguyet Cam, Nguyen Thi Tuyet Trinh, Le Kieu Van: Improving the efficiency of loan utilization for the poor in Dong Xuan district

Tran Van Thanh: Management capacity of leaders at department level in the Northern key economic region

Nguyen Viet Duc: Solutions for developing seafood industry in Ha Tinh

Dao Xuan Ky: Job creation for workers in Da Nang city