Ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh

Giữ vững nhịp phát triển trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Trụ sở Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Trong tình khó khăn chung của các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước trước thực tế đại dịch Covid-19 lan rộng, KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Có 2 KCN trong Tỉnh đã xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển KCN, KKT, cùng với tinh thần cố gắng nỗ lực của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, đã giúp hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT được triển khai hiệu quả. Nỗ lực này góp phần hoàn thành tốt “Mục tiêu kép”, vừa bảo vệ được sức khỏe của người lao động và giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh

Với những cố gắng trên, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9/2021, Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 85.674 tỷ đồng (tương đương 3,72 tỷ USD), trong đó có 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 24,41 triệu USD và 03 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.692 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án, trong đó, điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án với tổng vốn tăng thêm 342 tỷ đồng (tương đương 15,53 triệu USD).

Lũy kế đến nay, tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 354 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 379.748 tỷ đồng (khoảng 18,098 tỷ USD); trong đó có 54 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD và 300 dự án DDI với tổng vốn đăng ký là 337.204 tỷ đồng (khoảng 16,2 tỷ USD).

Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 09 tháng đầu năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định, đặc biệt có một chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021, cụ thể: Giá trị sản lượng công nghiệp dịch vụ ước thực hiện: 145.000/148.000 tỷ đồng, đạt 97,9% so với kế hoạch năm 2021, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó giá trị sản lượng của Nhà máy Lọc dầu là 67.400 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện 13.000/13.900 tỷ đồng, đạt 93,5% so với kế hoạch năm 2021, tăng 64,6% so với cùng kỳ 2020 (trong đó Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 6.500 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.100/1.060 triệu USD, đạt 103,7% so với kế hoạch năm 2021, tăng 38,4% so với cùng kỳ 2020; giải quyết việc làm mới cho khoảng 9.400 người lao động, đạt 188% kế hoạch năm 2021.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 196 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút khoảng 61.900 người lao động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Giữ vững nhịp phát triển trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Toàn cảnh Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Trong 09 tháng đầu năm 2021, hoạt động quản lý nhà nước tại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Đầu tư; Quy hoạch và xây dựng; Kế hoạch; tài chính; Tài nguyên và môi trường; Quản lý lao động và doanh nghiệp; Cải cách hành chính; ...

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm đặc biệt. Ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 16/6/2021. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch Xúc tiến đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Công tác quản lý đầu tư được thực hiện chặt chẽ, sát sao. Hiện Ban Quản lý đang hoàn thiện nội dung xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư đặc thù của tỉnh vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; xây dựng quy trình tổng quát, giải quyết vướng mắc đối với các dự án Khu dân cư, Khu đô thị, dịch vụ, thương mại. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức làm việc với các nhà đầu tư để chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh. Mặt khác, kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ và nhà đầu tư không còn khả năng triển khai theo quy định của pháp luật.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được Ban Quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, đảm bảo cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất.

Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong 09 tháng đầu năm 2011, Ban đã thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cho 06 đồ án; thẩm định thiết kế cơ sở cho 14 dự án; cấp Giấy phép xây dựng công trình cho 23 dự án; đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để báo cáo UBND Tỉnh.

Công tác quản lý tài nguyên được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát và theo dõi tình hình sử dụng đất tại các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đảm bảo việc giao đất, thu hồi đất, thẩm định giá đất…được khách quan, chính xác đúng theo quy định pháp luật về tài nguyên. Bênh cạnh đó, lĩnh vực môi trường luôn được quan tâm chú trọng đặc biệt. Ban thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư KCN và các doanh nghiệp trong KCN tuân thủ đúng nguyên tắc, pháp luật về bảo vệ môi trường; các KCN hoàn thiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung; các doanh nghiệp thực hiện công tác xả thải đúng theo quy định, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh an toàn và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Hoạt động quản lý doanh nghiệp, lao động được theo dõi và chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho người lao động việc thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự. Ban Quản lý cũng đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động; đồng thời xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Tỉnh và lan đến một số KCN, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời phong tỏa khu vực các nhà máy có các ca F0 và khoanh vùng cách ly tập trung đối với các đối tượng F1 và triển khai cách ly tại nhà đối với F2. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch và phương án “3 tại chỗ” của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo mục tiêu vừa sản xuất, vừa chống dịch. Hiện nay, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại 02 KCN cơ bản đã được kiểm soát.

Một số hoạt động của Ban Quản lý trong công tác phòng chống dịch đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua như: Thành lập Ban chỉ huy và các Tổ giúp việc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ban; thường xuyên tổ chức họp trực báo Ban chỉ huy để triển khai kịp thời các hướng dẫn của Trung ương và địa phương;tổ chức họp trực tuyến với các doanh nghiệp trong KKT và các KCN về công tác phòng, chống dịch; Lập phương án, đăng ký phân bổ vắc-xin cho người lao động tại các doanh nghiệp và công chức, viên chức của Ban Quản lý tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo chỉ tiêu phân bổ của Tỉnh; xây dựng kế hoạch phòng, chống và các phương án xử trí khi có các ca mắc Covid-19 tại Ban Quản lý; phân công trực 24/24 giờ tại 39 Hai Bà Trưng (đối với ngày nghỉ) và tại trụ sở thuộc đô thị Vạn Tường (vào các ngày làm việc); Kết nối, trao đổi và ứng dụng phần mềm quản lý lao động của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất vào công tác quản lý dữ liệu lao động tại các doanh nghiệp thuộc KKT và các KCN nhằm phục vụ việc quản lý, truy vết khi có yếu tố dịch tễ liên quan.

Tiếp tục triển khai hiệu quả “Mục tiêu kép”

Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường nên 03 tháng còn lại của năm 2021 là một hành trình đầy khó khăn, thử thách đối với Ban Quản lý, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong KKT và các KCN. Để hoàn thành toàn diện “Mục tiêu kép”, 03 tháng còn lại của năm 2021, Ban Quản lý xây tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, công tác chỉ đạo, điều hành: Tập trung rà soát, giải quyết các công việc còn tồn đọng và đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao.

Tập trung quyết liệt chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.

Thứ hai, công tác quản lý quy hoạch và xây dựng: Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn 2050 để trình UBND Tỉnh xem xét, trình HĐND Tỉnh thông qua tại kỳ họp tiếp theo; tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong KKT Dung Quất, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Thứ ba công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Xây dựng Đề án huy động các nguồn lực xây dựng các khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong KKT Dung Quất; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục để quyết toán dự án hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu bến cảng Dung Quất 1 thuộc cảng biển Quảng Ngãi theo quy định; xây dựng danh mục duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2022 trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, khẩn trương nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Thực hiện giải ngân vốn và quyết toán các dự án hoàn thành đúng quy định.

Thứ tư, công tác xúc tiến và quản lý đầu tư: Tập trung tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc đối với các dự án án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và khu dân cư, khu đô thị, dịch vụ đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất để báo cáo UBND Tỉnh lập thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục rà soát, xử lý các dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Hoàn thiện dự thảo cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư đặc thù của tỉnh vào KKT và các KCN trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo đúng tiến độ.

Thứ năm, về công tác quản lý tài nguyên và môi trường: Tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; giám sát, kiểm soát việc vận hành hoạt động các trạm xử lý nước thải tập trung tại KKT, KCN Quảng Ngãi.

Thực hiện, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn KKT Dung Quất; tiếp tục rà soát danh mục công trình, dự án trên địa bàn KKT Dung Quất đề nghị bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, làm cơ sở thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Triển khai công tác rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất và trả tiền thuê đất của các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao đất dự án Trạm bơm số 2 và tuyến đường ống tại khu vực xã Bình Đông và Bình Phước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt. Tiếp tục triển khai Chương trình quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2021; xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021…

Thứ sáu, tiếp tục tập trung nhân lực giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư thi công xây dựng các dự án; lập phương án, trình phê duyệt và tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện dang dỡ trong 09 tháng đầu năm.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: Thực hiện việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Quản lý năm 2022 và giai đoạn 2021-2025./.