Tổ hợp tác chăn nuôi lợn liên kết gồm 12 thành viên, dự kiến nuôi 240 con lợn thịt siêu nạc theo hình thức chăn nuôi hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp. Mô hình này được Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty TNHH Tình Chương hỗ trợ, hướng dẫn về nguồn lực, kỹ thuật chăn nuôi và nguồn vốn, chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn hỗ trợ 20 tấn xi măng trị giá 35 triệu đồng (xi măng được chở về tới tận nhà từng hộ), Đoàn viên thanh niên xã Thạch Văn hỗ trợ ngày công giúp đỡ các hộ trong tổ xây dựng chuồng trại. Với quy mô đầu tư dự kiến gần 1,3 tỷ đồng đến lúc xuất chuồng, đây là mô hình có hệ thống chuồng trại được xây dựng mới bài bản, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tổ hợp tác thanh niên đã giúp giải quyết việc làm cho 24 lao động là đoàn viên thanh niên và bà con trong tổ; nâng cao thu nhập cho các tổ viên xã nhà. Đồng thời thay đổi tích cực tư duy cũng như cách thức sản xuất của người dân và đoàn viên thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích, mạnh dạn phát triển kinh tế của tuổi trẻ. Dự kiến sau 25 - 30 ngày khởi công sẽ thả lứa lợn đầu tiên.

Đây là tổ hợp tác điểm của xã Thạch Văn, là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Hà. Từ mô hình này sẽ tạo điều kiện tiền đề nhân rộng ra toàn Huyện./.