Nhà máy Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh

Sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 2,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 16%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%.

Tính chung 8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 0,3%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 60,8% (sản xuất than cốc tăng 116,4%; sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 59,2%); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng tăng 38,6%; sản xuất kim loại tăng 18%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 15,8%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 4,2%; sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 3,4%; chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa và sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic cùng tăng 3,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,4% (khai thác dầu thô giảm 10,6%; khai thác khí đốt tự nhiên tăng 2,6%); khai khoáng khác (đá, cát, sỏi...) giảm 3,3%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Xăng dầu tăng 50,7%, chủ yếu do đóng góp của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa); sắt, thép thô tăng 37,6%; linh kiện điện thoại tăng 36,6%; Alumin tăng 25,2%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 24,9%;
ti vi tăng 22%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 21,2%; đường kính và thức ăn cho thủy sản cùng tăng 17,6%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Khí đốt thiên nhiên tăng 2,6%; phân hỗn hợp NPK tăng 1,4%; thức ăn cho gia súc tăng 1,1%; bột ngọt tăng 0,9%; sữa tươi tăng 0,5%; điện thoại di động giảm 2,3% (trong đó điện thoại thông minh giảm 6%); phân u rê giảm 2,8%; dầu thô khai thác giảm 10,6%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Tĩnh là địa phương có mức tăng cao nhất 121,4%, chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 24,2%; Bắc Ninh tăng 20,2%; Vĩnh Phúc tăng 13,9%; Thái Nguyên tăng 12,1%; Hải Dương và Quảng Ninh cùng tăng 9,3%; Bình Dương tăng 9%; Đà Nẵng tăng 8,6%; Đồng Nai và Quảng Nam cùng tăng 8,5%; Cần Thơ tăng 8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,5%; Hà Nội tăng 7,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2,7%.

Lao động tại doanh nghiệp FDI tăng mạnh nhất

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/8/2018 tăng 3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 3,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,5%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,2%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,2%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,6%.

Lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 1/8/2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Cần Thơ tăng 23,4%; Hải Phòng tăng 15,4%; Hà Nội tăng 4,9%; Quảng Ninh tăng 4,3%; Đồng Nai tăng 3,9%; Hải Dương tăng 3,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 3,4%; Quảng Nam tăng 2,9%; Vĩnh Phúc tăng 2,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,4%; Bình Dương tăng 0,3%; Thái Nguyên giảm 1,7%; Bắc Ninh giảm 5%; Đà Nẵng giảm 6,3%./.