Trước thực tế người mua bảo hiểm phản ánh về tình trạng không rõ ràng của nhân viên, đại lý bảo hiểm tư vấn về sản phẩm, lãnh đạo Bộ Tài chính vừa có cuộc họp với các bên liên quan để có giải pháp xử lý, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người mua bảo hiểm.

Theo đó, sau cuộc họp của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn với Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, hiệp hội bảo hiểm và một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính liên quan đến nội dung truyền thông đưa tin về tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, hạn chế tình trạng nhân viên, đại lý tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia bảo hiểm.

Hạn chế tình trạng nhân viên tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia bảo hiểm
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định và quy trình, thủ tục đảm bảo rõ ràng, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng (nguồn: MOF)

Cũng theo Bộ Tài chính, Thứ trưởng còn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định và quy trình, thủ tục đảm bảo rõ ràng, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, quản lý chất lượng đại lý trong quá trình tư vấn và ký kết hợp đồng bảo hiểm tại các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đối với nhóm vấn đề liên quan đến các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, Thứ trưởng lưu ý Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cần xây dựng quy trình xử lý đối với các thông tin phản ánh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp và xử lý các thông tin tiếp nhận qua các kênh thông tin phản ánh trực tiếp, đơn thư, đường dây nóng; đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức họp với các doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm, nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên bán bảo hiểm…/.