“Kế hoạch phối hợp tiếp công dân được Ban Dân nguyện ban hành nhằm tổ chức thực hiện công tác này an toàn, hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm các công dân đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật...”, Phó Trưởng ban Dân nguyện Lò Việt Phương cho biết, khi trình bày Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, tại Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23/5 tới, do Ban Dân nguyện tổ chức ngày 13/5, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo dự thảo Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ban Dân nguyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương ở TP. Hà Nội và TP.. Hồ Chí Minh…

Báo cáo về kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư trong thời gian từ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đến nay, đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.171 lượt với 3.451 công dân đến trình bày 1.026 vụ việc, số lượt đoàn đông người là 132 đoàn. Trong đó, khiếu nại 561 vụ việc, tố cáo 123 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 342 vụ việc. So với thời gian giữa Kỳ họp thứ 1 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, số vụ việc và số lượt đoàn đông người đều tăng cao. Số vụ việc tăng 20,8 lần, số lượt đoàn đông người tăng 43 lần.

Hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp
Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Ban Tiếp công dân ở địa phương cần chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh quan tâm tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện cụ thể (ảnh: Quốc hội)

Để đảm bảo tổ chức hiệu quả công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch tiếp công dân, tập trung đối thoại, giải quyết yêu cầu của công dân thuộc thẩm quyền của mình, giúp hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp...

“Sau Hội nghị này, Ban Dân nguyện, Vụ Dân nguyện sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong thực hiện công tác tiếp công dân; cử cán bộ thường xuyên có mặt ở Trụ sở tiếp công dân Trung ương để tiếp công dân chu đáo; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, để lãnh đạo Ban có ý kiến chỉ đạo, cũng như báo cáo đến lãnh đạo của Quốc hội…”, ông Bình cho hay./.