"Cử tri TP. Hồ Chí Minh phản ánh về việc Luật Công nghệ cao được ban hành từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật...", Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nêu vấn đề tại phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hôm nay (ngày 19/4).

Giải trình lý do không ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao
Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, một số quy định trong Luật Công nghệ cao chưa được triển khai thực hiện, do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành

Ông Bình cho biết, Luật Công nghệ cao được Quốc hội khoá XII thông qua vào ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhưng chưa đầy đủ. Một số quy định trong Luật chưa được triển khai thực hiện, do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao vẫn chưa được ban hành.

Bên cạnh đó, một số chính sách ưu đãi quan trọng nhằm phát triển công nghệ cao vẫn chưa được hướng dẫn thi hành như: việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia; kế hoạch và biện pháp thực hiện đào tạo nhân lực công nghệ cao; điều kiện, thủ tục xác nhận cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao được hưởng ưu đãi, hỗ trợ và kế hoạch đầu tư xây dựng một số cơ sở đào tao nhân lực công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế…

Cũng liên quan đến nội dung cử tri phản ánh về Luật Công nghệ cao chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ lý do chưa ban hành văn bản hướng dẫn, kiến nghị Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao.

Giải trình lý do không ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Bộ đã báo cáo Thủ tướng và được sự đồng ý không ban hành nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật

Giải trình vấn đề cử tri kiến nghị về chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao năm 2008, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, trước khi ban hành Luật, năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2003/NĐ-CP, ngày 28/8/2003 ban hành Quy chế Khu công nghệ cao, trong đó quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể liên quan đến chính sách về công nghệ cao. Khi ban hành Luật Công nghệ cao năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy các quy định tại Nghị định số 99/2003/NĐ-CP vẫn có giá trị áp dụng, không lạc hậu, nếu ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật sẽ dẫn tới trùng lắp. Vì vậy, Bộ đã báo cáo Thủ tướng và được sự đồng ý không ban hành nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.

Cũng theo ông Tùng, qua tổng hợp kể từ khi Luật Công nghệ cao năm 2008 được ban hành, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định hướng dẫn; Thủ tướng Chính phủ ban hành 31 quyết định, đây là những văn bản quan trọng nhằm quy hoạch khu công nghệ cao của cả nước; các chính sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghệ cao; tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao; sản phẩm công nghệ cao để được ưu đãi…

Liên quan đến Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao, ông Tùng cho biết, do còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nên Bộ đã có văn bản đề nghị và Chính phủ đã đồng ý chưa ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao. Thời gian tới, Bộ Khoa học, Công nghệ sẽ thông tin đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này để cử tri hiểu rõ…/.