Với việc đóng thuế thu nhập 20%, HSX nộp cho Ngân sách Nhà nước là 138,2 tỷ đồng năm 2020 và ghi nhận lợi nhuận sau thuế 552,84 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh của HOSE tăng rất mạnh năm 2020, nhưng Báo cáo tài chính cũng cho biết, chi phí nhân công tại Sở không có sự thay đổi so với năm 2019

Ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HSX cho biết, Ban Tổng giám đốc HSX đảm bảo rằng, các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Sở với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng, Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Ban Tổng giám đốc cam kết rằng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Sở tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính của HSX năm 2020 là sự gia tăng về doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán. Theo đó, năm 2020, doanh thu về dịch vụ giao dịch chứng khoán đạt 873,36 tỷ đồng, cao hơn 270 tỷ đồng so với chỉ tiêu này của năm 2019 (602,65 tỷ đồng). Dù chịu thách thức rất lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã không bị ngắt quãng giao dịch, nhà đầu tư mới gia nhập thị trường nhiều hơn, thanh khoản thị trường gia tăng mạnh mẽ, đã giúp thu dịch vụ giao dịch chứng khoán tại HSX tăng mạnh trong năm vừa qua.

Tại thời điểm 31/12/2020, HSX có vốn chủ sở hữu 1.800 tỷ đồng, trong đó, Quỹ đầu tư phát triển lên tới 564,26 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu 1.634 tỷ đồng và Quỹ đầu tư phát triển 398,4 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Hiệu quả kinh doanh của HOSE tăng rất mạnh năm 2020, nhưng Báo cáo tài chính cũng cho biết, chi phí nhân công tại Sở không có sự thay đổi so với năm 2019. Cụ thể, nếu năm 2019, chi phí nhân công cả năm là 43,23 tỷ đồng thì năm 2020, chi phí nhân công của HSX chỉ là 43,72 tỷ đồng.

Trong Báo cáo kiểm toán độc lập do Hãng kiểm toán AASC công bố, AASC đánh giá, Báo cáo tài chính HSX năm 2020 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan. AASC nhấn mạnh vấn đề rằng, HSX trích quỹ lương năm 2020 theo quy định và đã báo cáo Bộ Tài chính về quỹ tiền lương thực hiện năm 2020. “Đến thời điểm phát hành báo cáo này, Sở Giao dịch vẫn chưa nhận được quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2020, vì vậy một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính này có thể thay đổi tùy theo kết quả phê duyệt quỹ lương của Bộ Tài chính”, AASC viết.

Liên quan đến các thành viên thị trường, Báo cáo tài chính của HSX cho biết, tại thời điểm 31/12/2020, HSX có 166,57 tỷ đồng khoản thu ngắn hạn của khách hàng, trong đó có khoản thu của một số công ty chứng khoán lớn như: Công ty Chứng khoán SSI là 18,23 tỷ đồng; Công ty Chứng khoán TP. HCM là 13,28 tỷ đồng; Công ty Chứng khoán Bản Việt là 9,69 tỷ đồng; Công ty Chứng khoán VPS là 18,66 tỷ đồng; Công ty Chứng khoán VNDirect là 11,76 tỷ đồng…

Đặc biệt, Báo cáo tài chính năm 2020 của HSX cũng công bố có 164,63 triệu đồng nợ xấu, “lưu cữu” từ nhiều năm qua. Trong đó, Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam nợ 101,78 triệu đồng; Công ty cổ phần Cavico Việt Nam nợ 8,33 triệu đồng; Công ty Truyền thông và Đầu tư tài chính Việt Nam nợ 16,38 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc nợ 5 triệu đồng; Công ty Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang nợ 13,33 triệu đồng; Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh nợ 5 triệu đồng…

Được biết, năm 2020, khoản phí giám sát hoạt động chứng khoán phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của HOSE là 144,81 tỷ đồng, cao hơn con số 92,4 tỷ đồng khoản phí này của năm 2021./.