Đây là các công trình Khu Thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được khánh thành vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hiện thực hóa chủ trương và quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh: “Người dân Vĩnh phúc phải được hưởng thành quả của sự phát triển”.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

Dự lễ khánh thành Khu Thiết chế văn hóa, thể thao tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu cắt băng khánh thành Khu thiết chế văn hóa - thể thao Tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Bích Phượng - Khắc Trí

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu Tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu Tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu Tỉnh…, cùng các lãnh đạo và các đồng nguyên lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố, và đông đảo nhân dân trong Huyện.

Hiện thực hóa từ chủ trương đến hành động

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Khu Thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Tỉnh tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu vào sáng 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chúc mừng người dân thôn Thụ Ích đã có một không gian văn hóa vừa hiện đại, gần gũi, ấm áp, một môi trường sống với đầy đủ các công năng phục vụ cho mọi lứa tuổi trong thôn, xã.

Ông nhấn mạnh, thiết chế Văn hóa Thụ ích – Liên Châu là thiết chế đầu tiên của Tỉnh được khánh thành; có ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần của nhân dân: Là địa điểm để tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng; phổ biến, trao đổi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng thôn, làng, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân làng Thụ Ích, xã Liên Châu, góp phần để đơn vị sớm hoàn thành xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trong thời gian tới, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Các đại biểu dự Lễ khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích. Ảnh: Khánh Linh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc xây dựng khu thiết chế văn hóa Làng văn hóa kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng nhưng chỉ là điểm khởi đầu. Để người dân thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, môi trường sống ngày càng được nâng lên, ông Lê Duy Thành đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành cần quan tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thành công cả 14 tiêu chí trong Đề án thí điểm xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Trong đó, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất, dịch vụ, thương mại, tạo ra sản phẩm tốt, đặc trưng của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; nâng cao năng lực của bộ máy trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là trong việc định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Trong đó, phải đảm bảo nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng; các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên đồng hành cùng người dân, đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện; đặt lợi ích của người dân, cộng đồng dân cư lên trên hết.

Lãnh đạo Tỉnh cũng bày tỏ mong muốn nhân dân trong thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vun đắp, gìn giữ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc dựa trên mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư. Người dân cũng cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế, gìn giữ, bồi đắp các giá trị văn hóa của làng, đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước của làng, xây dựng làng Thụ Ích thực sự trở thành Làng văn hóa kiểu mẫu.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan giới thiệu về 14 tiêu chí của Làng văn hóa kiểu mẫu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã đặt ra mục tiêu: Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao thu nhập và phúc lợi của nhân dân. Đồng thời, nâng cao một cách rõ nét chất lượng cuộc sống của người dân, chuyển thành quả phát triển kinh tế vào đời sống người dân và xã hội.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 19, ngày 16/3/2023 về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025. Hội đồng nhân dân Tỉnh đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 6 và Nghị quyết số 8 thông qua Đề án và quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2030. Làng văn hóa kiểu mẫu là những công trình, dự án hướng về người dân, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân theo chiến lược phát triển của Tỉnh.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc coi Làng văn hóa kiểu mẫu là những công trình, dự án hướng về người dân, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân theo chiến lược phát triển của Tỉnh

Nói về chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh nhấn mạnh, đối với Vĩnh Phúc, người dân vừa là nguồn lực, vừa là động lực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu nói riêng. Nơi đây, làng không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn là nơi gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, cộng đồng; là nơi cân bằng sinh thái, cân bằng giữa sinh sống, lao động, học tập và hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần; là trận địa lòng dân trong việc giữ làng, giữ nước từ sớm, từ xa…

Do vậy, quyết tâm thực hiện xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu là một bước đột phá rất quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách toàn diện cho người dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện và ở đó người dân đều là chủ và mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển.

Người dân Vĩnh phúc là trung tâm và đối tượng thụ hưởng

Với khát vọng xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng các “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn Tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hoá dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc. Cùng với đó sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, sớm hiện thực hóa chủ trương lấy mục tiêu phát triển con người là trung tâm, người dân vừa là động lực của sự phát triển, vừa là đối tượng được tham gia và thụ hưởng trực tiếp thành quả phát triển của địa phương.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu tham quan gian hàng tiện ích phục vụ người dân theo mô hình Khu thiết chế đồng bộ Làng văn hóa kiểu mẫu vừa được khai trương tại Tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên

Làng Thụ Ích, xã Liên Châu được sáp nhập bởi 2 làng Thụ Ích và Ích Bằng. Hiện làng gồm 4 thôn dân cư, gồm Thụ Ích 1, Thụ Ích 2, Thụ Ích 3, Thụ Ích 4, với hơn 780 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu. Làng Thụ Ích là làng cổ với lịch sử hàng nghìn năm văn hiến, có cụm di tích đình, chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2022, làng có hơn 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 30% hộ giàu, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Đường làng, ngõ xóm thôn Thụ Ích khang trang, sạch đẹp và được gắn số nhà, tên ngõ theo chủ chương của Chương trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Thiết chế Văn hóa Thụ ích – Liên Châu là thiết chế đầu tiên của Tỉnh được khánh thành và có ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là địa điểm để tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng...

Công trình thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích được khởi công xây dựng từ ngày 23/5/2023, với tổng diện tích 15.000m2. Sau 3 tháng triển khai, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, công trình được hoàn thành với các khu chức năng đồng bộ, có tính vượt trội về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật so với yêu cầu Tỉnh đặt ra.

Từ chỗ nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp… đến nay, khu thiết chế văn hóa, thể thao được cải tạo, bổ sung, hoàn thiện tạo nên một quần thể hài hòa, hữu ích. Trong đó, nhà văn hóa được xây mới với diện tích trên 600m2 và trang bị đồng bộ các thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng; cải tạo, nạo vét toàn bộ 4.500m2 mặt nước để tạo thành hồ điều hòa, trồng sen, hoa súng bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường; đường dạo xung quanh hồ thiết kế rộng rãi. Hệ thống dụng cụ thể thao ngoài trời được lắp đặt đồng bộ; 2 sân bóng đá nhân tạo, 2 sân bóng chuyền kết hợp sân cầu lông của nhân dân được chỉnh trang, làm mới, đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương. Cột viễn thông BTS, trạm biến áp 220KV đã được di dời trả lại khuôn viên cho nhà văn hóa; tường rào cứng được nhân dân tháo dỡ, thay bằng rào mềm với cây xanh, thảm cỏ thân thiện.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Các cháu học sinh quan tâm tới tủ sách tại thư viện Làng văn hóa Thụ Ích, xã Liên Châu

Với việc khánh thành thiết chế văn hóa thể thao, làng Thụ Ích đã hoàn thành 9/14 tiêu chí với 51/58 chỉ tiêu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Cho đến nay, so với cả nước, Vĩnh Phúc cũng đã sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Châu Trần Văn Sơn chia sẻ, làng Thụ Ích được chọn thí điểm triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trong năm 2023. Đây là niềm vinh dự đối với cán bộ và nhân dân địa phương. Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích là một trong những địa phương được khánh thành khu thiết chế văn hóa, thể thao sớm nhất Tỉnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, tạo nên sự vui mừng, phấn khởi cho toàn thể nhân dân khi được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của Tỉnh. Ngoài việc là nhân tố tiên phong trong xây dựng thiết chế văn hóa Làng văn hóa kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân làng Thụ Ích đã đoàn kết, đồng thuận hưởng ứng, ủng hộ 400 triệu đồng lắp camera an ninh, lắp biển tên đường, số nhà; ủng hộ 300 triệu đồng sơn sửa bàn ghế, mua sắm loa hội trường; tự nguyện hiến 5.000m2 đất, để mở rộng khuôn viên khu trung tâm Làng văn hóa kiểu mẫu.

"Đến nay, hơn 90% ngõ xóm, hộ gia đình đã được gắn tên đường, số nhà; 95% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, xóa cống rãnh lộ thiên; 100% các tuyến đường được sơn sửa lại, trồng phủ hoa hoặc cây xanh và tô điểm bởi những bức tranh bích họa; 100% hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tược đảm bảo mỹ quan…", ông Sơn nói.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Khai trường gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, làng Thụ Ích đã đăng ký 6 mô hình vườn sản xuất. Thực hiện việc hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay đã giải ngân được 3,5 tỷ đồng cho 20 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, về sinh kế lâu dài, nhiều hộ dân đã đăng ký thực hiện mô hình vườn sản xuất, mô hình phát triển sản xuất. Theo đó, huyện Yên Lạc đã rà soát và đăng ký hỗ trợ mô hình nuôi cá thâm canh kỹ thuật cao, với diện tích 20 ha; mô hình sản xuất cây phật thủ, diện tích 5 ha; mô hình trồng lúa hữu cơ, diện tích 40 ha; đã có 6 hộ đăng ký thực hiện mô hình sản xuất vườn hộ. Bên cạnh đó, địa phương đã lập tờ trình đề nghị hỗ trợ tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được xếp hạng, hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống; tiến hành sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế để đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan của làng…

Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích đã rà soát, đăng ký thực hiện 12/16 chính sách hỗ trợ đặc thù xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, làng Thụ Ích đã hoàn thành 9/14 tiêu chí với 51/58 chỉ tiêu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Trong thời gian tới, Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp Huyện; Đảng ủy, chính quyền xã Liên Châu đẩy nhanh việc thực hiện rà soát xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra.

Trưởng Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích Nguyễn Văn Hồng rất tự hào trước những thay động tích cực ở địa phương sau thời gian phấn đấu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Ý thức của người dân được nâng lên, từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến tuân thủ nội quy, quy ước của làng.

“Chúng tôi đã làm quen với việc đường làng ngõ xóm được đặt tên, số nhà. Cùng với đó là tự nâng cao ý thức giữ gìn đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, chủ động chỉnh trang cổng nhà, tô đẹp cảnh quan Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích trở thành miền quê văn minh, đáng sống”, ông Hồng cho hay.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ Khánh thành Khu Thiết chế Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích

Nhân dịp khánh thành Thiết chế Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Tỉnh tại 2 địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng thưởng 100 triệu đồng cho nhân dân thôn Thụ Ích đã vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và trao quà cho Quỹ khuyến học Làng văn hóa Thụ Ích; tặng thưởng 100 triệu đồng cho nhân dân Tổ dân phố Tam Quang vì đã vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; trao quà cho Quỹ khuyến học và tặng quà cho các em học sinh là con em người dân Tổ dân phố Tam Quang có thành tích xuất sắc trong học tập.

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao tặng sách cho thư viện Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng 200 cuốn sách cho thư viện Làng văn hóa Thụ Ích. Huyện Yên Lạc trao thưởng thôn Thụ Ích vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và tặng 15 suất quà cho học sinh thôn Thụ Ích đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày tranh, ảnh, sách, báo; nơi giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp; thả cá tại hồ trong khu thiết chế Làng văn hóa; thăm quan các thiết chế văn hóa và tổ liên gia trong Làng văn hóa Thụ Ích và các gian hàng kiểu mẫu, phòng thư viện tại Khu Thiết chế văn hóa, thể thao Tổ dân phố Tam Quang./.