Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT
Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối thi đua

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sức bật trong phát triển KCN, KCX, KKT

Báo cáo kết quả tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả ấn tưởng trong hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KCX, KKT.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã đặt quyết tâm cao cố gắng phấn đấu nỗ lực, khắc phục hạn chế, khó khăn, phát huy lợi thế của địa phương, đơn vị để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN, KCX, KKT.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế  Lê Thành Quân tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế Lê Thành Quân tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Các Ban Quản lý tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKT; kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định mới của pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động rà soát đối với các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp; kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức, công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh. Hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT của các tỉnh, thành phố trong Khối thi đua đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 321 dự án, trong đó có 230 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023; có 91 dự án đầu tư trong nước (DDI), tăng 98% so với cùng kỳ năm 2023; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị đạt 5.671 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023 và 38.480 tỷ đồng (trong đó, một số đơn vị đạt kết quả nổi bật là Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội).

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển các KCN, KCX, KKT
Ông Vũ Kim Cứ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình, đơn vị Khối phó Khối thi đua phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT tiếp tục đi vào ổn định, có tăng trưởng khá, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN), giá trị xuất khẩu, nhập khẩu, nộp ngân sách cơ bản đạt so với kế hoạch năm. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đã đạt được như sau: Tổng doanh thu Khối doanh nghiệp FDI đạt 56.686 triệu USD, Khối doanh nghiệp DDI đạt 192.100 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước Khối doanh nghiệp FDI đạt 1.602 triệu USD, Khối doanh nghiệp DDI đạt 9.492,2 tỷ đồng.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT
Các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KCX, KKT trong thời gian qua được các đơn vị đều rất quan tâm chú trọng. Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp, KCN, KCN, KKT được tăng cường.

Tính đến nay, tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 236 KKT, KCN, KCX được phê duyệt quy hoạch (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng diện tích là 525.408,5 ha. Trong đó số khu đã đi vào hoạt động là 98 (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng diện tích đất đã sử dụng là 23.145 ha, số khu đang xây dựng hạ tầng là 44 với tổng diện tích là 12.990 ha.

Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm theo dõi sát sao, nhờ đó tình hình an ninh trật tự tại các KCN được đảm bảo, không xảy ra vụ việc gây ô nhiễm môi trường, các vụ cháy nổ hay các vụ liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm đã hạn chế tối đa các thiệt hại. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường các KCN cũng được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các KCN.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển các KCN, KCX, KKT
Ông Đặng Văn Bấc, Phó Trưởng ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình, đại diện Khối phó Khối thi đua trình bày Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tăng cường đẩy mạnh. Các thủ tục hành chính đều được các đơn vị trong Khối thi đua cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định. Thực hiện công bố, công khai, minh bạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của các Ban, tại trụ sở cơ quan và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh/thành phố. Các đơn vị trong Khối tiếp tục duy trì phần mềm một cửa điện tử, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4; 100% các TTHC của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT
Các thành viên trong Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình (bên phải) tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật. Các Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động...

Các đơn vị đều đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan. Tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan duy trì hoạt động đầy đủ, có hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các Chi bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh của tập thể trong tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KCX, KKT
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình phát biểu điều hành Hội nghị

Tiếp tục phát huy cao vai trò “đầu tàu”, đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp

Vể nhiệm vụ triển khai công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2024, lãnh đạo Khối thi đua cho biết, các thành viên trong Khối sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về thi đua ái quốc và tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của từng thành viên trong Khối.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tê-xã hội năm 2024.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp; tham mưu xây dựng chính sách về đầu tư phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng; chủ động tham mưu các hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối và làm việc với các tập đoàn lớn trong nước cũng như nước ngoài; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về TTHC và đất đai.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong KKT, KCN, KCX; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là những chính sách, quy định mới tới công nhân lao động, người sử dụng lao động, nhằm động viên, khích lệ người lao động yên tâm, tích cực trong lao động, sản xuất, thi đua sáng tạo.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển các KCN, KCX, KKT
Ông Vũ Kim Cứ, Trưởng Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình, Khối phó Khối thi đua phát biểu nhấn mạnh Khối thi đua cần tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động quản lý nhà nước giữa các Ban Quản lý để tìm ra các giải pháp hữu hiệu phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của các đơn vị

Năm là, tham mưu chính quyền mỗi địa phương, phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo nghề đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng; xây dựng cầu nối giữa cơ sở giáo dục, đào tạo với các doanh nghiệp để đào tạo các ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp có nhu cầu, tập trung đào tạo các ngành nghề chất lượng cao, phù hợp với nền kinh tế hiện nay như: Kỹ thuật số, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghệ sinh học...

Sáu là, quy hoạch các KCN mới phù hợp mục tiêu thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính bền vững; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; giảm dần việc thu hút các ngành không phải là thế mạnh của địa phương, chiếm dụng nhiều đất, gây ô nhiễm môi trường ... Thu hút đầu tư gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Bảy là, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng xã hội (nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, thể thao, phúc lợi phục vụ người lao động trong KCN). Trong công tác quy hoạch KCN, cần bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở công nhân, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại các KCN.

Tám là, phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Chín là, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá kết quả tham gia các phong trào thi đua của các cá nhân, tập thể để xem xét, biểu dương kịp thời; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để từ đó nhân rộng để mọi người học hỏi.

Mười là, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển các KCN, KCX, KKT
Các thành viên trong Khối thi đua chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng, với những kết quả của Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 cùng với nền tảng trong xây dựng và phát triển các KCN, KCX, KKT được các thành viên trong Khối thi đua duy trì và phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để Khối thi đua tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX, KKT trong 6 tháng cuối năm 2024 và trên chặng đường phía trước./.

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển các KCN, KCX, KKT
Các thành viên trong Khối thi đua chụp ảnh lưu niệm thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm triển khai thành công các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành toàn diện cômg tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX< KKT năm 2024

Năm 2024, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên được giao làm Khối trưởng Khối thi đua, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình được giao làm Khối phó Khối thi đua.