Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm2023
Ông Hà Đình Nhã, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Khối trưởng Khối thi đua trao Cờ thi đua của UBND Tỉnh cho các doanh nghiệp KCN có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện Ban thi đua khen thưởng, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng khối và lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc.

Vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2022, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine còn kéo dài; sức ép lạm phát, lãi suất cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người lao động trong các KCN Tỉnh. Song với những cố gắng vượt bậc, các doanh nghiệp trong khối thi đua đã từng bước khắc phục mọi khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, các chỉ tiêu thi đua của nhiều doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục được đảm bảo, đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đặc biệt một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, cụ thể:

6 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 16 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 328,2 triệu USD và 4.627,5 tỷ đồng, trong đó:

Dự án FDI: Cấp mới 11 dự án và 17 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 328,2 triệu USD (cấp mới: 139,9 triệu USD; tăng vốn: 188,3 triệu USD), đạt 157% so với cùng kỳ năm 2022 và 94% kế hoạch năm 2023.

Dự án trong nước: Cấp mới 5 dự án và 2 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 4.627,5 tỷ đồng (cấp mới: 3.313 tỷ đồng; tăng vốn: 1.314,5 tỷ đồng), đạt 2.004% so với cùng kỳ năm 2022 và 154% so với kế hoạch năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trong các KCN của Tỉnh đã có thêm 8 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến nay, có 399 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (329 dự án FDI và 70 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư. Qua đó, đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm2023
Công nhân làm việc trong Công ty TNHH EXEDY Việt Nam tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN có hơn 412 thành viên là các doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trên địa bàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số kết quả quan trọng các doanh nghiệp trong các KCN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 4.958,34 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 4.449,31 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.504,63 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trong nước: Doanh thu đạt 5.899,4 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 399,04 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 126,1 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2022 .

6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong KCN thu hút và tạo việc làm mới cho 4.499 lao động. Lũy kế đến ngày 15/6/2023, tổng số lao động làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc là 132.529 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 74.002 người, chiếm 55,8% tổng số lao động.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong các KCN cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 doanh nghiệp và tặng Bằng khen cho 6 doanh nghiệp trong Khối thi đua đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm2023
Ông Vũ Kim Thành, Phó trưởng Ban quản lý KCN Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

Phát huy hiệu quả vai trò Khối trưởng Khối thi đua, lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã quan tâm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng sâu rộng trong các KCN của Tỉnh.

Theo đó, Ban Quản lý đã tổ chức ký kết, phát động phong trào thi đua đến tất cả các doanh nghiệp thành viên trong Khối; chủ động tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình điển hình trong sản xuất – kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và các chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, môi trường, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ…

Các đơn vị trong Khối đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua thiết thực sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp; nội dung thi đua gắn liền với các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp và được triển khai tới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị. Các phong trào thi đua được cán bộ, công nhân viên và người lao động trong các doanh nghiệp KCN hưởng ứng nhiệt tình.

Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm2023
Người lao động làm việc trong KCN Bá Thiện II

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc nhấn mạnh, đề hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra, Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh quyết tâm tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN, với các nội dung trọng tâm sau:

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được cấp Chứng nhận đầu tư.

Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy yếu tố chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết nối, hợp tác đầu tư.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các dự án sau cấp phép, tiến độ triển khai dự án, việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường và lao động...).

Trong quá trình cấp và theo dõi hoạt động của các dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; duy trì chế độ cung cấp các thông tin liên quan giữa các ngành bằng nhiều hình thức.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng giữa các nhà đầu tư; hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp để tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các KCN đạt được nhiều kết quả quan trọng trong những tháng cuối năm 2023./.

Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm2023
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc