Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Để bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện Điều chỉnh và thống nhất áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, Chỉ thị nêu rõ, các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Liên tục cải tiến quy trình khám bệnh tại bệnh viện. Thực hiện nghiêm túc việc công khai giá dịch vụ y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống bấm số tự động, phân luồng đăng ký khám bệnh; sắp xếp quy trình khám bệnh liên hoàn, theo một chiều; bố trí bộ phận lấy bệnh phẩm ngay tại khu khám bệnh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nội trú, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép và tuyệt đối không để người bệnh phải nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện.

Bảo đảm điều kiện phòng bệnh thông thoáng, sạch sẽ, đủ ấm về mùa đông và mát vào mùa hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; phòng ngừa và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn...

Ngành y tế tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Luôn bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị

Chỉ thị nhấn mạnh, các cơ sở khám, chữa bệnh cần bảo đảm dành tỷ lệ nhất định số thu từ dịch vụ kỹ thuật để bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị. Thực hiện chế độ kiểm chuẩn nội kiểm, ngoại kiểm bảo đảm chất lượng xét nghiệm theo đúng quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BYT. Dành tối thiểu 5% số thu từ dịch vụ khám bệnh và 5% số thu từ ngày giường Điều trị (tối thiểu 3% đối với bệnh viện hạng III, IV) để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh và mua bổ sung thiết bị và các điều kiện phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chỉ thị nêu rõ các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động, tích cực triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao các kỹ thuật cao, giảm chuyển tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được Điều trị ngay ở tuyến dưới.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Ngoài ra, các cơ sở tăng cường truyền thông về điều chỉnh giá dịch vụ y tế để người dân hiểu và đồng thuận./.