Cập nhất mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2022 (từ ngày 1-15/9) đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.

Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước vẫn tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021, khi đạt 526,04 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 364,89 tỷ USD, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 161,15 tỷ USD, lần lượt tăng 15,9% và 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, trong kỳ 1 tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 4,64 tỷ USD.

Riêng tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% so với kỳ 2 tháng 8/2022 do: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 38,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 31,5%; hàng dệt may giảm 44,8%... Thế nhưng, tính đến hết ngày 15/9, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021, khi đạt 265,34 tỷ USD.

Kỳ 1 tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm 2022 đến ngày 15/9 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.

Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/9, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của cả nước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021, do một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 20,7%; xăng dầu các loại tăng 132,6%; than các loại tăng 95,2%... so với cùng kỳ năm 2021.

Kỳ 1 tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm 2022 đến ngày 15/9/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Riêng trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 8,96 tỷ USD, giảm 15,1% so với kỳ 2 tháng 8/2022. Thế nhưng, lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/9, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 169,85 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.