Lãnh đạo Bộ Y tế: Đã đảm bảo nguồn cung thuốc y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã gia hạn được trên 10.000 thuốc có hiệu lực và tiếp tục được cấp giấy lưu hành đến ngày 31/12.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, từ đầu năm 2022, Bộ Y tế đã tập trung vào việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc. Đến nay, Bộ Y tế đã gia hạn được trên 10.000 thuốc có hiệu lực và tiếp tục được cấp giấy lưu hành đến ngày 31/12. Tại thời điểm hiện tại, có khoảng 21.800 thuốc có giấy đăng ký lưu hành đang có hiệu lực và khoảng trên 700 hoạt chất các loại, nên đã đảm bảo nguồn cung trên thị trường.

Căn cứ diễn biến và tình hình bệnh tật và báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để đảm bảo cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc hiếm, khó khăn về nguồn cung, giúp các cơ sở khám chữa bệnh nắm được thông tin về nguồn cung. Các cơ sở cung ứng thuốc cũng nắm được biến động của thị trường dược phẩm, để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.

Để đảm bảo nguồn cung thuốc trong thời gian tới, Thứ trưởng đưa ra các giải pháp sau: Thứ nhất, đổi mới tăng cường hiệu quả đối với công tác đăng ký lưu hành thuốc nhằm đảm bảo nguồn cung về thuốc. Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Dược theo hướng gia hạn tự động giấy đăng ký lưu hành thuốc nhằm cải cách tối đa thủ tục hành chính.

Thứ hai, bổ sung các đơn vị thẩm định vào các trường đại học dược và các trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế, để tăng cường việc thẩm định và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và cung ứng thuốc.

"Bộ Y tế cũng xây dựng các biện pháp nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc hiếm, thuốc có nguồn cung hạn chế", Thứ trưởng nói và cho biết, Bộ đã kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ với thuốc hiếm, thuốc đặc thù điều trị các bệnh hiếm gặp; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dược triển khai sản xuất các thuốc hiếm để chủ động nguồn cung trong nước.

Bộ Y tế cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở sản xuất thuốc, để theo dõi nguồn cung các thuốc, điều tiết kịp thời việc nhập khẩu kinh doanh thuốc.

Bộ Y tế đang làm đầu mối đánh giá tác động của Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch Covid -19.

"Căn cứ kết quả đánh giá, Bộ Y tế đề xuất Quốc hội tiếp tục cho phép Bộ Y tế gia hạn tự động đăng ký lưu hành thuốc, để giải quyết tối đa thuốc cần phải gia hạn giấy đăng ký lưu hành, đảm bảo được nguồn cung cấp thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh", Thứ trưởng cho hay./.