Cũng theo báo cáo, năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của GEE là 16.664 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2021. Năm 2022, GEE chịu nhiều tác động do biến động của kinh tế vĩ mô, theo đó 2 mảng gặp nhiều khó khăn, thách thức là kinh doanh thiết bị điện và phát điện. Ở mảng thiết bị điện, do thị trường sụt giảm nhu cầu và ảnh hưởng một phần từ việc di dời nhà máy Thibidi, đơn vị sản xuất dây đồng CFT trong 6 tháng đầu năm 2022, nên GEE gặp nhiều khó khăn.

Lợi nhuận hợp nhất năm 2022 của Điện lực GELEX  tăng mạnh bất chấp khó khăn
GELEX Electric là một trong hai công ty sub-holdings của Tập đoàn GELEX

Trong các đơn vị thành viên của GEE, Công ty Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) vẫn đóng góp tích cực vào kết quả chung. Năm 2022, CADIVI ghi nhận đạt mốc doanh thu mới với 11.334 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 482 tỷ đồng. Công ty tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị phần Việt Nam trong lĩnh vực dây cáp điện theo kết quả khảo sát thị trường của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Trước tình hình biến động lãi suất và tỷ giá trên thị trường, theo định hướng chung của Tập đoàn GELEX, GEE và các đơn vị thành viên chủ động hạ tỉ trọng dư nợ vay. Tại thời điểm 31/12/2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,90 lần, đầu năm là 2,86 lần; hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,44 lần, đầu năm là 1,92 lần. Việc chủ động giảm các khoản phải trả và nợ vay đã giúp Công ty và các đơn vị trong nhóm điện lực cắt giảm được chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh trong năm 2022. Nhờ đó, giúp cải thiện tích cực tình hình tài chính của Công ty theo hướng lành mạnh hơn.../.