Kết quả tích cực trong bối cảnh khó khăn

Năm 2016 nhìn chung còn nhiều khó khăn nhưng Long An đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt kế hoạch đề ra 9%, trong đó đáng ghi nhận là tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp (khu vực II) khá cao, đạt 14,2% (kế hoạch 13%).

Sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm 2016 mặc dù chịu tác động mạnh của tình trạng xâm nhập mặn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp lãnh đạo nên kết quả cũng khả quan. Tăng trưởng khu vực nông nghiệp ước đạt 0,6% (kế hoạch 2,7%)

Bước đầu đã hình thành những vùng chuyên canh như: Vùng lúa chất lượng cao 40.000 hecta ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, vùng thanh long 6.000 hecta ở huyện Châu Thành, vùng rau 2.000 hecta ở Cần Giuộc…

Về chăn nuôi, số lượng heo, bò và các sản phẩm chăn nuôi điều tăng; nuôi thủy sản nước ngọt tiếp tục phát triển; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh xảy ra; tình hình tiêu thụ lúa ổn định, giá bán cao hơn so với cùng kỳ; tổ chức liên kết, hợp tác sản suất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, bước đầu đã ký kết nhiều hợp đồng tiêu thụ nông sản với nhiều tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước, đặc biệt là với nhiều tổ chức thương mại từ Thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình sản xuất công nghiệp của Tỉnh vẫn tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá, tăng trưởng ước đạt 14,2%. Nhiều nhóm ngành công nghiệp chủ lực phát triển tốt.

Thương mại dịch vụ duy trì ổn định, tăng trưởng ước đạt 7,9%. Thị trường nội địa tăng trưởng khá, hàng hóa đa dạng, phong phú, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến, giá cả được quản lý kiểm soát tốt. Kim ngạch xuất, nhập khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, ước cả năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,342 tỷ USD, đạt 102% kế hoạch, nhập khẩu đạt 3,22 tỷ USD, đạt 100% kế hoạch. Công tác chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm thường xuyên, đã xử lý kiên quyết và nghiêm minh nhiều vụ, việc vi phạm xảy ra trên địa bàn.

Đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều hòa vốn, điều chỉnh quy mô và phương thức đầu tư các công trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh quyết toán, bước đầu lập lại trật tự trong đầu tư công, tập trung xử lý nợ đọng.

Thu hút đầu tư trong nước tăng về số lượng dự án và mức vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tính đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 787 dự án, với tổng vốn đăng ký 5.138 triệu USD; trong đó 459 dự án đi vào hoạt động, chiếm 58% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.001 triệu USD, đạt 58% tổng vốn đăng ký.


Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Long An

Đẩy mạnh tái cơ cấu để tăng trưởng cao hơn

Đây là mục tiêu lớn của Long An trong năm 2017, nhằm huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2016; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân...

Tỉnh đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Tỉnh đạt khoảng 9,3%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng khoảng 2,0%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 13,5%; ngành thương mại, dịch vụ tăng khoảng 8%. GRDP bình quân đầu người: 56 triệu đồng/người/năm.

Để đạt mục tiêu trên, Long An đã đặt ra một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục chuyển đổi diện tích sản xuất đất lúa ở những vùng năng suất thấp, điều kiện sản xuất khó khăn sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn sâu, đảm bảo phục vụ cho việc ngăn mặn, tích trữ ngọt đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và an sinh xã hội, nhất là ở các xã của huyện Cần Đước, Cần Giuộc…Quy hoạch phân vùng cụ thể để đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh như: Vùng lúa chất lượng cao, vùng lúa thơm, vùng chanh, thanh long xuất khẩu, vùng rau màu đạt tiêu chuẩn VietGAP, vùng nuôi bò thịt, bò sữa, các khu chăn nuôi tập trung, vùng nuôi tôm nước lợ...

Đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới. Tăng cường chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nghiên cứu, chọn tạo và tổ chức sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm cao,… nhằm tạo bước đột phá trong việc tăng năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển theo chiều sâu, đẩy mạnh phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, gắn kết với phát triển dịch vụ công nghiệp. Tiến hành rà soát, sắp xếp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu có thêm 350 ha được cho thuê lại trong năm 2017. Bảo đảm an toàn, an ninh cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, tăng cường kêu gọi xã hội hóa đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường; khuyến khích huy động vốn đầu tư thông qua hình thức hợp tác công tư (PPP), nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế tỉnh.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị trường đạt hiệu quả, chú trọng những thị trường đang phát triển mạnh, đồng thời duy trì tăng trưởng ổn định ở các thị trường truyền thống; đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới; từng bước đầu tư, xây dựng đưa vào hoạt động một số phân khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Tăng cường biện pháp phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước,

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các trong các lĩnh vực: Thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu năm 2017 tiếp tục duy trì ở nhóm “tốt” đến “rất tốt”. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tại một số nước, vùng lãnh thổ có công nghiệp phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa kỳ, Đài Loan,… tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư phát triển. Lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, uy tín, khắc phục tình trạng yếu kém về năng lực tài chính, thi công, yếu kém về công nghệ, kéo dài thời gian thi công. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, bảo đảm các dự án đầu tư phải theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phát huy vai trò làm chủ, giám sát của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội./.