Theo báo cáo “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014” của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4 tỷ USD, giảm 5,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI (kể cả dầu thô) đạt 9,1 tỷ USD, tăng 24,4%.

Tính chung cả năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 48,4 tỷ USD, tăng 10,4%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2012 và đóng góp 3,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực FDI đạt 101,6 tỷ USD nếu tính cả dầu thô, tăng 15,2%, đóng góp 10,1 điểm phần trăm, và đạt 94,4 tỷ USD nếu không kể dầu thô, tăng 16,7%.

Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2014 tăng 9,1%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vẫn thuộc về khu vực FDI, như: điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; giày dép; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; điện tử, máy tính và linh kiện. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện đạt 24,1 tỷ USD, tăng 13,4%; điện tử máy tính và linh kiện đạt 11,6 tỷ USD, tăng 10%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt 66,5 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 44,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; nhóm hàng công nghiệp nhẹ đạt 57,9 tỷ USD, tăng 15,9% và chiếm 38,6%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước 17,8 tỷ USD, tăng 11,4% và chiếm 11,9%; nhóm hàng thủy sản đạt 7,9 tỷ USD, tăng 17,6%, chiếm 5,2%.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,5 tỷ USD, tăng 19,6% so với năm 2013, tiếp theo là EU với 27,9 tỷ USD, tăng 14,7%.

Xuất khẩu sang thị trường ASEAN ước tính đạt 19 tỷ USD, sang Trung Quốc đạt 14,8 tỷ USD, tăng 11,8 %, sang Nhật Bản đạt 14,7 tỷ USD, tăng 8%, sang Hàn Quốc đạt 7,8 tỷ USD, tăng 18,1%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 12 ước đạt 14 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực FDI đạt 8,4 tỷ USD, tăng 33,3%; khu vực trong nước đạt 5,6 tỷ USD, giảm 3,5%.

Tính chung năm 2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm trước, trong đó khu vực FDI đạt 84,5 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực kinh tế trong nước đạt 63,5 tỷ USD, tăng 10,2%.

Nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với năm trước, như: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; xăng dầu; chất dẻo; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép; hóa chất; bông.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 135 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 91,2%; nhóm hàng nguyên, nhiên vật liệu đạt 79,4 tỷ USD, tăng 14,3% và chiếm 53,6%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 13,1 tỷ USD, tăng 9,3% và chiếm tỷ trọng 8,8%.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,7 tỷ USD, tăng 18,2 % so với năm 2013. Nhập siêu cả năm từ Trung Quốc ước đạt 28,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm trước.

Trong đó, một số mặt hàng nhập khẩu từ thị trường này đạt mức tăng cao, như: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (tăng 19,7%); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 9,5%); vải các loại (tăng 20,7%)…

Như vậy, nhập siêu cả năm 2014 từ Trung Quốc ước đạt 28,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm trước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gia tăng nhập hàng từ các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nhập khẩu từ ASEAN ước đạt 23,1 tỷ USD, tăng 8,2%; từ Hàn Quốc đạt 21,7 tỷ USD, tăng 4,9%; từ Nhật Bản đạt 12,7 tỷ USD, tăng 9,4%; từ EU đạt 8,9 tỷ USD, giảm 5,9%.

Như vậy, với mức nhập siêu 900 triệu USD tháng 12, cán cân thương mại cả năm 2014 ước đạt khoảng 2 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2012. Trong đó, khu vực FDI xuất siêu 17 tỷ USD, cao hơn mức 13,7 tỷ USD của năm trước; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15 tỷ USD, cao hơn mức 13,7 tỷ USD của năm 2013./.