Trong đó, năm 2019, sản lượng tiêu thụ xe du lịch tăng 20%; xe thương mại giảm 5.6% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kì năm ngoái (Biểu đồ). Trong khi đó tính đến hết tháng 12/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 12% trong khi xe nhập khẩu tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường từ tháng năm 2019

Nhìn vào Biểu đồ 1 cho thấy, sản lượng tiêu thụ của toàn thị trường trong tháng 12 cao thứ 2 trong năm 2019. Cụ thể là trong tháng 12, sản lượng tiêu thụ toàn ngành đạt 29.848 chiếc. Trong đó, có 24.823 xe du lịch, 7959 xe thương mại và 377 xe chuyên dụng. Điều này cho thấy, tâm lý sử dụng xe trong dịp Tết nguyên đán ảnh hưởng khá mạnh đến người tiêu dùng.

Đối với các thành viên VAMA cũng vậy, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 33.159 xe, bao gồm: 24.823 xe du lịch tăng 11% so với tháng trước; 7.959 xe thương mại 10,5% và 377 xe chuyên dụng, tăng 14% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.700 xe, tăng 19% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.459 xe, tăng 1.6% so với tháng trước.

Bảng: Kết quả tiêu thụ của các thành viên VAMA năm 2019, so sánh với năm 2018

Tính chung cả năm 2019, sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA đạt 306.073 chiếc, tăng 11% so với năm 2018. Cụ thể từng thành viên như sau: năm 2019, Thaco tiêu thụ được 91.710 chiếc, chiếm 30% thị phần, sản lượng tiêu thu giảm 5% do với năm 2018; Tiếp theo là Toyota tiêu thụ được 79.328 chiếc, chiếm 25,9% thị phần, tiêu thụ tăng 20%; Honda đứng thứ 3 với lượng tiêu thụ đạt 32.102 chiếc, chiếm 10,8% thị phần, tăng 22%; Ford đạt 32.175 chiếc, chiếm 10,5% thị phần, tăng 31%; Mitsubishi đạt 30.642 chiếc, chiếm 10% thị phần, tăng 198% so với năm 2018…