Cụ thể là, trong tháng 05/2016, sản lượng tiêu thụ toàn ngành ô tô đạt mức 26.028 chiếc, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 1% so với tháng 04/2016. Sản lượng tiêu thụ của từng chủng loại như sau: Xe du lịch đạt 14.039 chiếc, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 2,2% so với tháng trước; Xe thương mại đạt 10.312 chiếc, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 6,7% so với tháng trước; Xe chuyên dụng đạt 1.677 chiếc, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 27% so với tháng trước (Biểu đồ 1).

Tháng 05/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.117 xe, giảm 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.911 xe, tăng 11% so với tháng trước. Mặc dù số lượng xe nhập khẩu giảm nhẹ so với tháng 04/2016, tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng hàng nhập khẩu vẫn đóng vai trò quan trọng trong tâm lý của người mua.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 05/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 22.553 chiếc, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng cũng giảm 2% so với tháng trước (Biểu đồ 2).

Các thành viên của VAMA, nhìn chung đều duy trì được mức độ tiêu thụ, song vẫn tập trung vào một số thành viên chủ chốt, như: Thaco, Toyota, Ford... Trong đó, Thaco tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong hệ thống phân phối ô tô của Việt Nam. Cụ thể là, tháng 05/2016: Thaco tiêu thụ đạt 9.960 chiếc, chiếm 44,2% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 51% so với cũng kỳ năm 2015, giảm 5% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 4.746 chiếc, tăng 32%, Thaco Kia đạt 2.340 chiếc, tăng 60%, Vinamazda đạt 2.520 chiếc tăng 94%... so với tháng tháng 05/2015; Tiếp đến là Toyota với sản lượng thụ đạt 4.277 chiếc, chiếm 19% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 6% so với tháng trước; Ford đạt 2.316 chiếc, tăng 33%; Honda đạt 829 chiếc, tăng 29%; GM Vietnam đạt 749 chiếc, tăng 32%; Visuco (Suzuki) đạt 804 chiếc, tăng 56%... so với tháng 05/2016./.