Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 24.802 chiếc, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 112% so với tháng 02/2016. Trong tháng 3/2016, sản lượng tiêu thụ ô tô tăng mạnh ở cả 3 dòng dòng xe. Theo đó, sản lượng xe du lịch đạt 13.246 chiếc, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 105% so với tháng 2/2016; xe thương mại đạt 9.206 chiếc tăng 55% so với cùng kỳ và tăng 100 % so với tháng 2/2016; xe chuyên dụng đạt 2.350 chiếc, tăng 57% so với cùng kỳ và 249% so với tháng 2/2016 (Biểu đồ 1). Tháng 03/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.995 xe, tang 116% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.807 xe, tang 94% so với tháng trước.

Trái ngược hẳn so với tháng 02/2016 đó là việc sản lượng tiêu thị tăng ở cả 03 chủng loại so với cùng kỳ năm ngoài. Tuy nhiên, có sự đột biến về sản lượng trong tháng 03/2016, khi mức tăng tối thiểu ở 03 chủng loại đạt ở mức từ 100% trở lên so với tháng 02/2016.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 02/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 23.192 chiếc, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2015, và tăng 108% so với tháng 02/2016 (Biểu đồ 2).

Điểm khác hẳn so một số tháng trong năm 2016, đó là sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA đều tăng mạnh. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ của Thaco trong tháng 03/2016 chỉ đạt 10.336 chiếc, chiếm 44,4% thị phần tiêu thụ, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 148% so với tháng 02/2015. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 5.139 chiếc, tăng 230%, Thaco Kia đạt 2.305 chiếc tăng 86%, Vinamazda đạt 2.665 chiếc tăng 112%... so với tháng 02/2016; Tương tự Toyoa đạt 12.061 chiếc, chiếm 21,4% thị phần, tăng 11% so với tháng 01/2016 và tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2015; Ford đạt 6.501 chiếc tăng 69%; Honda đạt 2.059 chiếc, tăng 11%; GM Vietnam đạt 1.954 chiếc, tăng 31%... so với tháng 01/2016./.