Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

Trong năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên thế giới và những bất ổn chính trị diễn ra trên toàn cầu, song Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; góp phần duy trì và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh… Với những nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương, kết quả năm 2023 Hải Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND Tỉnh
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra ngày 6/12/2023 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, tỉnh Hải Dương

Kinh tế, xã hội phát triển bứt phá

Tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 của tỉnh Hải Dương.

Theo đó, năm 2023, tình hình kinh tế , xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục ổn định và phát triển, đã đạt được nhiều kết quả tích cực; dự kiến có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Về kinh tế: Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Giá trị sản xuất ước đạt 22.542 tỷ đồng, tăng 4,1%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 198,6 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 336.351 tỷ đồng, tăng 8,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 ước tăng 8,3%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 12.393 tỷ đồng, tăng 15,4%. Tổng thu ngân sách ước đạt 20.319 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, chi ngân sách ước đạt 18.712 tỷ đồng, đạt 115% dự toán.

Lĩnh vực du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid-19; công tác tuyên truyền, quảng bá và hợp tác, liên kết phát triển du lịch được tăng cường đẩy mạnh, ước tính cả năm đón và phục vụ trên 1,8 triệu lượt khách, tăng 46,3%.

Thu hút đầu tư trong nước (DDI) và đầu tư trực tiếp ngoài nước (FDI) ngày một khởi sắc với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 60.955 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. ​Trong đó, thu hút FDI tăng vượt bậc về số lượng dự án, cũng như chất lượng vốn đăng ký, tổng vốn đăng ký tăng gấp 3,1 lần so với năm 2022; đầu tư DDI tăng gấp 5,6 lần so với năm 2022.

Lắp ráp công nghiệp ô tô tại Nhà máy Ford, KCN Đại An, Hải Dương
Lắp ráp công nghiệp ô tô tại Nhà máy Ford, KCN Đại An, Hải Dương

Về xã hội: Trong năm 2023, các chỉ tiêu về xã hội, bao gồm tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 32,7%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 46,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 93,8%...

Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh được tăng cường đẩy mạnh. Năng lực mạng lưới y tế cơ sở và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên.

Công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp được được quan tâm. Thực hiện sắp xếp, tổ chức mạng lưới trường, lớp và xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện tốt tốt công tác phổ cập giáo dục, các hoạt động giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông và hướng nghiệp; chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ. Chú trọng thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.

Hoạt động văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả tích cực. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.

Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục được triển khai rộng khắp. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong thanh, thiếu nhi, phong trào bóng bàn tại các thôn, khu dân cư…

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch được tăng cường. Tổ chức tốt các hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại tại Lễ hội mùa Xuân, mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và đẩy mạnh các hoạt động thu hút khách du lịch trong và ngoài nước...

Triển khai kế hoạch phát triển thị trường lao động; tổ chức các hoạt động tư vấn về việc làm, học nghề và tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động; giới thiệu việc làm cho người lao động.

Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục triển khai các chương trình, đề án về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với hoạt động của các doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế được chi trả đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng.

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu đạt và vượt 15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội

Cũng tại họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết: Năm 2024, tỉnh Hải Dương phấn đấu đạt và vượt 15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Trong đó, 7 chỉ tiêu về kinh tế, bao gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9% trở lên; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%; thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 205 triệu đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 16,8%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15% so với thực hiện năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỳ họp.

Một là, UBND Tỉnh chỉ đạo triển kịp thời các nghị quyết của HĐND Tỉnh, quan tâm 7 nội dung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 9% trở lên. Khẩn trương triển khai quy hoạch Tỉnh khi được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tổ chức tốt các lễ hội văn hóa lớn. Tăng cường công tác chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường...

Hai là, UBND Tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND Tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra bất cập, đề nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Ba là, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND Tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết và giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri, đôn đốc các cơ quan thực hiện./.

Một góc TP Hải Dương
Một góc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương