Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu được khơi thông trở lại nhờ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch, theo Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan trong tháng 10/2021 là 15.363 chiếc, tăng mạnh tới 77,2%, tương ứng tăng 6.694 chiếc so với tháng trước.

Trong tháng 10 năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là: Thái Lan với 8.320 chiếc; từ Inđônêxia: 3.925 chiếc và từ Trung Quốc: 1.733 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Nới lỏng kiểm soát dịch, ô tô nhập khẩu tăng mạnh

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 10/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 10/2021, có 11.743 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 227 triệu USD, chiếm 76,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng mạnh tới 98,1% (tương đương tăng 5.815 chiếc) so với tháng trước. Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 10/2021 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 7.431 chiếc, gấp 2,8 lần so với tháng trước…

Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 10/2021 là 2.490 chiếc, với trị giá đạt 64,7 triệu USD; lần lượt tăng 31,2% và 62,7% so với tháng trước. Tương tự, xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng qua, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.073 chiếc xe, với trị giá khai báo 55,5 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 20,3% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 903 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 33,6% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 84% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Lũy kết 10 tháng năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 129.733 chiếc, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 90.029 chiếc, tăng 50,1%; ô tô vận tải đạt 28.404 chiếc, tăng 83%.

Nới lỏng kiểm soát dịch, ô tô nhập khẩu tăng mạnh

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 10 tháng/2020 và 10 tháng/2021 (Đơn vị: chiếc). Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021 linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta đạt 364 triệu USD, tăng 13,8% so với tháng trước. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 123 triệu USD, từ Trung Quốc: 65 triệu USD, từ Nhật Bản: 48,5 triệu USD... Lũy kế 10 tháng năm 2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 4,07 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước./.