Trong 06 tháng đầu năm 2017, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch tăng 7%; xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 6%, trong khi xe nhập khẩu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 6/2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.365 chiếc, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với tháng 05/2017 (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 06/2017, sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 14.179 chiếc, tăng 10%; Xe thương mại đạt 9.137 chiếc, tăng 1,5%; Xe chuyên dụng đạt 1.049 chiếc, giảm 20% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 17.280 chiếc, tăng 4% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.085 xe, tăng 8% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, sản lượng tiêu thụ xe trong tháng 06/2017 cũng như nửa đầu năm 2017 không có nhiều chuyển biến so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy rằng, mặc dù mức thuế áp dụng với xe nhập khẩu trong năm 2017 có giảm, nhưng sản lượng tiêu thụ không có nhiều biến động. Mặc dù vật, lượng xe nhập khẩu vẫn duy trì được mức tăng.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 06/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 22.750 chiếc, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 4% so với tháng trước (Bảng).

Bảng: Sản lượng tiêu thụ ô tô của các thành viên VAMA tháng 06/2016 và tháng 05, 06/2017

Mặc dù so với cùng kỳ năm 2016, tổng sản lượng tiêu thụ không có nhiều biến động nhưng sản lượng tiêu thụ của các thành viên VAMA đang chững lại. Sự biến động có lẽ đang diễn ra trong nội bộ các thành viên. Theo đó, Thaco đang dần bị mất thị trường, với tháng thứ 3 giảm liên tiếp, trong khi đó Toyota đang dần lấy lại được thị phần. Cụ thể là, trong tháng 06/2017, sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 7.266 chiếc, chiếm 31,9% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 12% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ của Toyota trong tháng này đạt 6.815 chiếc, chiếm 30% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 32% so với tháng trước. Đây có lẽ là khoảng cách ngắn nhất giữa 2 nhà phân phối này trong mấy năm trở lại đây.

Đối với các nhà phân phối còn lại, sản lượng tiêu thụ trong tháng khả quan hơn. Theo đó, sản lượng tiêu thụ Ford đạt 2.428 chiếc tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016, GM Vietnam đạt 805 chiếc, tăng 17%; Honda đạt 992 chiếc, tăng 14%; Isuzu đạt 748 chiếc, tăng 20%; Mercedes-Benz Vietnam đạt 647 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016./.