Cụ thể là, trong tháng 06/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 21.913 chiếc, tăng 10% so với tháng trước và giảm 5% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, trong tháng này, doanh số xe du lịch đạt 15.185 chiếc, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 1% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.281 chiếc lần lượt giảm 21% và 8%; xe chuyên dụng đạt 447 chiếc, giảm 40% và 42% so với tháng trước (Biểu đồ). Tính đến hết tháng 06/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 125.659 chiếc.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và 6 tháng 2018

Trong tháng 06/2018, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.194 xe, giảm 1% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.719 xe, giảm 24% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 10% trong khi xe nhập khẩu giảm 49% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhìn vào doanh số tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thụ vẫn đang trong chù kỳ như năm 2017 và đạt mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 06/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 21.571 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 4% so với tháng trước.

Về chi tiết tiêu thụ của từng thành viên VAMA, nhìn chung, trong tháng này, hầu hết các thành viên đều có mức giảm nhẹ so với tháng trước, cũng như so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 7.959 chiếc, chiếm 36,9% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, tăng 10%với cùng kỳ năm 2017 và giảm 9% so với tháng trước; Toyota đạt 4.268 chiếc, chiếm 19,8%, giảm 37% và giảm 10%; Ford đạt 1.364 chiếc, chiếm 6,3%, giảm 44% và giảm 9%; Honda đạt 2.262 chiếc, chiếm 10,5%, tăng 128% và giảm 9%; GM Vietnam đạt 1.231 chiếc, tăng 38% và tăng 25%.../.