Cụ thể là, trong tháng 09/2016, sản lượng tiêu thụ toàn ngành ô tô đạt mức 26.551 chiếc, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 13% so với tháng 08/2016. Sản lượng tiêu thụ của từng chủng loại như sau: Xe du lịch đạt 16.327 chiếc, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2015 và 9% so với tháng trước; Xe thương mại đạt 9.117 chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2015 và 21% so với tháng trước; Xe chuyên dụng đạt 1.107 chiếc, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2015 và 15% so với tháng trước (Biểu đồ).

Nhìn vào Biểu đồ 1 có thể thấy, người tiêu dùng đã quay trở lại đối với thị trường ô tô khi mà tháng “cô hồn” đã qua đi. Theo đó, sản lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 9/2016 đạt mức cao thứ hai kể từ đầu năm 2016 (chỉ sau tháng 07/2016).

Tháng 09/2016, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.566 xe, tăng 17% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.985 xe, xấp xỉ so với tháng trước. Điều này cho thấy, sau một tháng sụt giảm thì lượng xe nhập khẩu tiếp tục tăng trong tháng này.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 09/2016, sản lượng tiêu thụ đạt 24.130 chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 76% so với tháng trước (Bảng).

Trái ngược với tháng 08/2016, tháng này sản lượng tiêu thụ của hầu hết các thành viên VAMA đều tăng. Cụ thể là: Thaco tiếp tục dẫn đầu trong hệ thống phân phối ô tô của Việt Nam, với sản lượng tiêu thụ đạt 10.104 chiếc, chiếm 41,9% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 37% so với cũng kỳ năm 2015, tăng 10% so với tháng trước. Các sản phẩm được Thaco phân phối đều tăng so với tháng 8/2016, cụ thể là, Thaco Truck với 3.808 chiếc, tăng 29%, Thaco Kia đạt 3.156 chiếc, tăng 5%, Vinamazda đạt 2.850 chiếc giảm 2%...; Tiếp đến là Toyota với sản lượng thụ đạt 5.110 chiếc, chiếm 21,2% tổng sản lượng tiêu thụ của VAMA, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 31% so với tháng 8/2016; Ford đạt 2.654 chiếc, tăng 25%; Honda đạt 1.035 chiếc, tăng 2%; GM Vietnam đạt 924 chiếc, tăng 28%; Visuco (Suzuki) đạt 871 chiếc, tăng 53%... so với tháng 08/2016./.