Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1/2022 (từ ngày 1 đến ngày 15/1) đạt 27,55 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm 7,21 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 12/2021.

So với cùng kỳ năm 2021, trị giá xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1/2022 tăng 5,1%, tương ứng tăng 1,33 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu giảm nhẹ 0,1%, trong khi nhập khẩu tăng 10,2% (tương ứng tăng 1,35 tỷ USD).

Trong 15 ngày đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 18,74 tỷ USD, của khối doanh nghiệp trong nước là gần 8,82 tỷ USD, lần lượt giảm 19,5% và 23,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong kỳ 1 tháng 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ USD.

Tính riêng tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1/2022 đạt gần 12,96 tỷ USD, giảm 30,6% so với kỳ 2 tháng 12/2021, do máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm mạnh tới 43,5%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 39,5%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng khác giảm 42,2%...

Nửa đầu tháng 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 1/2022 so với kỳ 2 tháng 12/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1/2022 đạt gần 14,6 tỷ USD, giảm 9,2% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2021, do dược phẩm giảm mạnh tới 68,9%; dầu thô giảm 51,5%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 16,1%...

Nửa đầu tháng 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 1/2022 so với kỳ 2 tháng 12/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,61 tỷ USD, giảm 7,3% (tương ứng giảm 752 triệu USD) so với nửa cuối tháng 12/2021, nhưng tăng 7% so với nửa đầu tháng 1/2021, chiếm tới 65,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.