Dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang, chiều ngày 17/10, Viện Chiến lược phát triển tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam.

Ông Trương Thanh Vũ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam
Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang (phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam cho ông Trương Thanh Vũ.

Theo đó, ông Trương Thanh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang chúc mừng ông Vũ và kỳ vọng sau khi được bổ nhiệm ông Vũ sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao cho đơn vị; làm tốt công tác đào tạo, để hình thành những cán bộ tốt, đưa Trung tâm phát triển ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Viện đã tin tưởng bổ nhiệm, ông Vũ khẳng định sẽ nỗ lực đoàn kết trong đơn vị, chủ động học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Bản thân ông Vũ cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong Viện, qua đó đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Viện.

Ông Trương Thanh Vũ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam
Cán bộ, nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam chụp ảnh cùng tân Giám đốc

Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Chiến lược phát triển. Theo Quyết định số 1672/QĐ-BKH năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam và Quyết định số 1841/QĐ-BKH năm 2012, Trung tâm thực hiện có chức năng đầu mối nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ở Nam bộ, đầu mối đào tạo và các hoạt động khác của Viện Chiến lược phát triển ở phía Nam; tổ chức hoạt động tư vấn về chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh ở Nam Bộ./.