Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long từ tháng 11/2016 đến năm 2019 do UBND tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIC) phối hợp triển khai giai đoạn hai nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Quảng Ninh thông qua quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nâu sang xanh. Trọng tâm của dự án hướng đến xanh hóa nền công nghiệp nâu và xanh hóa cơ cấu tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, tăng cường giảm ô nhiễm và kiểm soát tải lượng ô nhiễm trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. Qua 3 năm triển khai, dự án đã tạo được các thể chế hóa cơ chế để thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Xây dựng một Vịnh Hạ Long có không gian xanh, sạch, đẹp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu tại Hội thảo Phổ biến và thúc đẩy tăng trưởng xanh, tổng kết dự án thúc đẩy Tăng trưởng xanh khu vực Hạ Long giai đoạn hai ngày 08/11/2019 cho biết, tỉnh Quảng Ninh xác định muốn phát triển bền vững phải chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu phát triển kinh tế từ phụ thuộc vào sản xuất công nghiệp, công nghiệp khai khoáng sang phát triển dịch vụ, du lịch bền vững và kinh tế biển đảo. Hiện Tỉnh đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Vịnh Hạ Long theo mô hình Biwa, tỉnh Shiga, Nhật Bản, với các chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường và bảo tồn đa đạng sinh học; hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đến nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện một số nhiệm vụ đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái Vịnh Hạ Long.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Tỉnh đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động nhằm khôi phục và bảo vệ môi trường gắn với sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long, bảo đảm cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với năng lực quản lý và phát triển du lịch bền vững của Tỉnh.

Kết thúc giai đoạn hai, dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long đã đạt được một số kết quả nhất định như: xây dựng hai hành trình khám phá trên đảo Quan Lạn về lịch sử và văn hóa hào hùng đảo Quan Lạn và Hành trình một ngày làm nông dân và ngư dân tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn; Lắp đặt các nhà vệ sinh sinh thái cho tàu du lịch và trạm ủ phân vi sinh; Xây dựng nhãn tiêu chí cánh buồm xanh cho tàu thủy du lịch trên vịnh Hạ Long; Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Xuất bản sách trắng về tăng trưởng xanh vịnh Hạ Long./.