Tận dụng cơ hội mới để phát triển đạt được mục tiêu cao nhất

Trong khuôn khổ Chương trình Kỳ họp thứ 5, hôm nay, ngày 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện những nội dung này trong các tháng đầu năm 2023.

Giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2023 tình hình kinh tế thế giới rất khó khăn, nhưng các số liệu, chỉ tiêu cao hơn so với số đã báo cáo với Quốc hội. Đây là tín hiệu rất tích cực, kết quả này rất đáng trân trọng và tự hào; được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và đặc biệt được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội.

Sẽ thực thi chính sách phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn để hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế, cùng mặt bằng pháp lý nhưng địa phương này thực hiện tốt, địa phương khác chưa thực hiện tốt, vấn đề do khâu tổ chức thực hiện

“Chính phủ cơ bản đã nhận diện được những tồn tại, hạn chế, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực, tận dụng cơ hội mới để phát triển đạt được mục tiêu cao nhất…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo có biện pháp thực thi chính sách phát triển mạnh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động để giúp hỗ trợ cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Sẽ thực thi chính sách phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn để hỗ trợ doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu Quốc hội bên hành lang hội trường Diên Hồng

Về vấn đề quy hoạch, nhờ có Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, các vấn đề vướng mắc trong công tác cơ bản để giải quyết và đến nay không còn ách tắc trong thể chế. Vấn đề hiện nay là tập trung lập, thẩm định và phê duyệt. Hiện đã hoàn thành 65 quy hoạch và đang triển khai 39 quy hoạch, phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành 5 quy hoạch vùng còn lại và tất cả các quy hoạch của địa phương được lập, thẩm định và phê duyệt.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ tiếp tục tập trung vào các vấn đề về dài hạn, trung hạn, trong đó tiếp tục thực hiện rà soát các quy định pháp luật, đẩy nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao các dịch vụ du lịch, giáo dục, y tế...

Điều chuyển cán bộ có tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Về đầu tư công, Bộ trưởng nhấn mạnh, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện để góp phần phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

“Đã thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, giao tất cả các quyền cho bộ, ngành, địa phương, từ khâu lựa chọn dự án đến lập dự án, chuẩn bị dự án, giải ngân đầu tư công, việc điều chỉnh dự án, giải phóng mặt bằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ làm công tác tổng hợp, rà soát…”, Bộ trưởng khẳng định.

Sẽ thực thi chính sách phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn để hỗ trợ doanh nghiệp
Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, một trong những giải pháp quan trọng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là kịp thời rà soát, điều chuyển vốn dự án triển khai chậm sang dự án triển khai nhanh

Từ đầu năm 2022 đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo và ban hành 16 nghị quyết, 6 công điện, 2 chỉ thị, tổ chức 4 hội nghị trực tuyến và duy trì 5 tổ công tác liên tục của Chính phủ và các Bộ trưởng đôn đốc công tác giải ngân.

Các thành viên Chính phủ cũng trực tiếp làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 7 công điện, 6 văn bản đôn đốc hướng dẫn và trực tiếp làm việc với rất nhiều địa phương để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân của các năm gần đây đã có tiến bộ rất tích cực. Tinh thần chung, Thủ tướng Chính phủ vẫn chỉ đạo quyết tâm phấn đấu đạt 95% kế hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm và giám sát địa phương mình, ngành mình, cùng với Chính phủ tạo chuyển biến tích cực hơn trong vấn đề giải ngân đầu tư công trong thời gian tới

Về các giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đã nhận diện những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt, giải phóng mặt bằng chậm, thời gian điều chỉnh dự án lâu, điều chỉnh nhiều lần; năng lực của ban quản lý dự án, năng lực nhà thầu, cũng như trách nhiệm và sự vào cuộc của người đứng đầu còn hạn chế.

Riêng năm 2023, chỉ có một số đặc thù, đó là quy mô vốn đầu tư công năm 2023 lớn hơn các năm (710.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 23%); các yếu tố phát sinh về giá, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào trực tiếp ảnh hưởng đến xây dựng; tình trạng một số bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, làm cho các thủ tục kéo dài...

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng nêu một số giải pháp như rà soát lại quy định pháp luật, trong đó có Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn, khâu nào có thể đẩy nhanh và rút ngắn, sẽ kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác; đẩy nhanh tiến độ công việc liên quan đến kiểm đếm, giải phóng mặt bằng; điều chuyển cán bộ có tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.../.