Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đạt Phương (HOSE: DPG).

SSI chào bán 85 tỷ đồng trái phiếu SBOND của Công ty Đạt Phương
Nguồn: SSI

Tài sản bảo đảm ban đầu 19 triệu cổ phiếu CTCP Đạt Phương, tài sản bảo đảm tối thiểu 15 triệu cổ phiếu CTCP Đạt Phương, giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu 200% nghĩa vụ được bảo đảm. Trái phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương có lãi suất danh nghĩa năm đầu 10.5%/năm, từ năm thứ hai lãi suất tham chiếu + 3.5%/năm nhưng không thấp hơn 10.5%/năm, lợi suất đầu tư 9,4%/năm, kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Theo SSI, trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đạt Phương, nợ vay chiếm khoảng 50% tổng tài sản và 70% tổng nợ phải trả. Trong các năm gần đây, Công ty có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính (từ 4.48x trong năm 2017 xuống 3.43x trong năm 2020). Tỷ lệ thanh khoản nhanh duy trì quanh mức 1.0 cho thấy Công ty có đủ khả năng đảm bảo thanh khoản và chi trả các nghĩa vụ trong ngắn hạn, đặc biệt khi tiền mặt chiếm đến 40% tài sản ngắn hạn.

SSI chào bán 85 tỷ đồng trái phiếu SBOND của Công ty Đạt Phương
SSI cũng là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo cho NĐT và có thể xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn và lãi suất cho NĐT khi cần thiết

Từ năm 2017 đến năm 2020, doanh thu của Công ty Cổ phần Đạt Phương tăng trưởng ấn tượng với mức tăng trưởng kép 14.5%/năm, trong đó nổi bật là sự tăng trưởng của mảng bất động sản dù mới ghi nhận doanh thu từ năm 2019. Mặc dù hoạt động xây lắp công trình hạ tầng bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID, lợi nhuận của công ty vẫn tăng trưởng tích cực (7.3%/năm) với biên lợi nhuận ròng ổn định. Các hoạt động kinh doanh chủ chốt đều mang lại lợi nhuận và dòng tiền đều đặn, giúp Công ty có đủ khả năng chi trả các nghĩa vụ nợ vay cũng như đẩy mạnh đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định để tăng trưởng. Công ty luôn duy trì số dư tiền mặt dồi dào từ 600 – 700 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm.

Sau khi đánh giá và thẩm định kỹ lưỡng, căn cứ trên các các bộ tiêu chí đánh giá về chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, dòng tiền hoạt động kinh doanh, chất lượng tài sản bảo đảm, trái phiếu Đạt Phương được lựa chọn đưa vào danh mục sản phẩm SBOND và chính thức phân phối trên thị trường. Hiện các trái phiếu trong danh mục SBOND đều có lợi suất hấp dẫn, tập trung vào 3 điểm gồm thu nhập, quản trị rủi ro và thanh khoản. NĐT khi có nhu cầu hoàn toàn có thể bán cho SSI với giá niêm yết minh bạch. SSI cũng là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo cho NĐT và có thể xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn và lãi suất cho NĐT khi cần thiết./.