Khắc phục “luật khung”, “luật ống”

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) trong ngày hôm nay (27/8), dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh, theo Văn phòng Quốc hội.

Sửa Luật Điện ảnh: Hồ sơ còn vênh và cần bổ sung tinh thần đổi mới

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Khi trình bày Tờ trình dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sau 14 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật Điện ảnh hiện hành đã bộc lộ những thiếu sót, bất cập, nên cần sớm được sửa đổi, bổ sung…

Gợi mở về hướng góp ý cho dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần nhìn nhận điện ảnh ở 2 góc độ: là một loại hình nghệ thuật, nên phải bảo đảm các yêu cầu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; điện ảnh là một phần của ngành công nghiệp văn hóa, nên đòi hỏi phải có cơ chế thúc đẩy, vận hành điện ảnh như một ngành kinh tế, tuân theo các quy luật thị trường...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển điện ảnh, xây dựng hệ sinh thái sản xuất phim, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển điện ảnh...

Luật Điện ảnh sửa đổi, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”, những vẫn đề đã rõ, có tính ổn định cao cần quy định rõ, chi tiết tại Luật để thực hiện, chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề có tính linh hoạt, nhiều biến động trong thực tiễn.

"Cần rà soát các quy định thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, nhất là liên quan đến thẩm định, cấp phép phân loại phim, xuất khẩu phim, nhập khẩu phim, phát hành phim; cấp phép đối với liên hoan, giải thưởng, cuộc thi phim… trên tinh thần phải đổi mới, thông thoáng hơn, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, khuyến khích toàn xã hội tham gia phát triển điện ảnh...", ông Mẫn gợi mở.

Còn “vênh” với hệ thống pháp luật liên quan

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và các đại biểu đánh giá hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng một số văn bản còn thiếu nội dung theo yêu cầu như: Tờ trình thiếu nội dung đánh giá về tính thống nhất của dự thảo Luật với các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực có liên quan, tính tương thích của dự thảo Luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Báo cáo đánh giá tác động chính sách chưa gắn việc lựa chọn giải pháp với dự thảo điều luật dự kiến đề ra, một số nội dung đánh giá còn mang tính chủ quan, chung chung. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm.

Cụ thể, liên quan đến tính thống nhất với hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật đã bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành phim, trong khi kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị cần đánh giá kỹ tác động của việc bãi bỏ quy định này, đồng thời bổ sung tại Tờ trình đề xuất bãi bỏ nội dung kinh doanh dịch vụ phát hành phim ra khỏi Danh mục ngành nghể kinh doanh có điều kiện để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, một số quy định của dự thảo Luật liên quan đến Luật Cạnh tranh, Luật Đấu thầu, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quảng cáo..., nên Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thẩm tra dự án Luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, Ban soạn thảo cần làm rõ sự điều chỉnh của Luật đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ phổ biển phim xuyên biên giới có máy chủ đặt tại nước ngoài. Hiện nay nhiều dịch vụ xem phim trên nền tảng internet xuyên biên giới có máy chủ đặt tại nước ngoài đang thu hút số lượng lớn khán giả Việt Nam chấp nhận trả phí để xem, trong đó không ít dịch vụ vi phạm pháp luật về điện ảnh, bản quyền, thuế..., nên cần có quy định điều chỉnh.

Đối với nội dung quản lý nhà nước về điện ảnh, theo Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và các đại biểu, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật lược bỏ 5/9 nội dung cấp phép không còn phù hợp với thực tiễn; bổ sung 1 nội dung cấp phép, 2 nội dung thông báo bằng văn bản có sự chấp thuận; kế thừa có sửa đổi, bổ sung 4 nội dung cấp phép (trong đó có 2 nội dung chuyển từ đơn đề nghị có sự chấp thuận sang giấy phép; 1 nội dung chuyển từ đơn để nghị có sự chấp thuận sang thông báo bằng văn bản có sự chấp thuận; 1 nội dung thay đổi từ Giấy phép phổ biến phim thành Giấy phép phân loại phim)...

Thường trực Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo bổ sung lý giải về thay đổi các loại giấy phép này, rà soát các thủ tục hành chính để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, tăng quyền tự chủ của các cơ sở điện ảnh, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện ảnh.

Sửa Luật Điện ảnh: Hồ sơ còn vênh và cần bổ sung tinh thần đổi mới
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tiếp thu những ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Cùng với tiếp thu những góp ý nêu trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng mong muốn Luật ra đời sẽ khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện hành, khuyến khích phát triển thị trường điện ảnh trong nước với những chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Phiên họp tháng 9 tới đây, sau đó được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 tới. Ngay sau Phiên họp hôm nay, Ủy ban tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia; tổ chức các cuộc làm việc giữa các đơn vị có liên quan để hoàn thiện dự án Luật./.