Tại cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Kiểm toán Nhà nước về những kết quả hoạt động kiểm toán năm 2021, định hướng phát triển nâng cao năng lực hoạt động của kiểm toán trong thời gian tới, vừa diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 190 cuộc kiểm toán, trong đó đã kết thúc 91 đoàn. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính gần 51.000 tỷ đồng, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành 67 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn. Kiểm toán Nhà nước còn cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan nhà nước để phục vụ điều tra, kiểm tra giám sát...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: ngành Kiểm toán phải “nghệ tinh, tâm sáng”
Ông Vương Đình Huệ lưu ý ngành Kiểm toán cần tập trung kiểm toán, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh: Quốc hội

Gợi mở hướng phát triển trong thời gian tới cho ngành Kiểm toán, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất mà Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước phải tập trung chỉ đạo thực hiện ngay là tổ chức xây dựng Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Kiểm toán Nhà nước phải xác định rõ địa vị pháp lý và tâm thế của mình; vừa đấu tranh với sai phạm, tiêu cực, vừa phải ghi nhận, nhân rộng các điển hình tốt trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công. Muốn vậy, phải “nghệ tinh, tâm sáng”. Kiểm toán Nhà nước phải là cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín...”, ông Vương Đình Huệ gợi mở.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: ngành Kiểm toán phải “nghệ tinh, tâm sáng”

Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng kiểm toán Nhà nước (ảnh: Quốc hội)

Có 31 đoàn đang thực hiện kiểm toán phải tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quan điểm của Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước là tiếp tục ưu tiên tối đa cho phòng, chống dịch, nhưng phải đảm bảo kết thúc các cuộc kiểm toán năm 2021 trước ngày 30/11, phát hành báo cáo các kiểm toán đúng luật quy định.

Chủ tịch Quốc hội còn lưu ý Kiểm toán Nhà nước phải bám sát các nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ, lựa chọn đúng, trúng các lĩnh vực cần tập trung kiểm toán, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, cần quan tâm kiểm toán việc thực hiện 3 chính sách vĩ mô trụ cột là: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách thương mại, từ đó tham mưu cho Quốc hội những vấn đề vướng mắc về thể chế chính sách, chỉ ra được những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo sự phát triển của đất nước...

Kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã quyết định tiến hành giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2022. Ông Vương Đình Huệ yêu cầu Kiểm toán Nhà nước cần đặc biệt quan tâm kiểm toán trong lĩnh vực này, để phục vụ cho giám sát tối cao của Quốc hội nhằm tạo chuyển biến căn bản trong thời gian tới.

“Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức công khai kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức, hoạt động, Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước; phân tích, đánh giá nguyên nhân việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa triệt để và có giải pháp khắc phục tình trạng này...”, ông Vương Đình Huệ yêu cầu./.