Thứ hai 27/05/2024 17:15 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Dự án PPP được lựa chọn sơ bộ cần đáp ứng các tiêu chí nào?
Kiểm toán Nhà nước: Năm 2017, hầu hết các dự án BT đều chỉ định thầu
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022