Trong phiên họp sáng nay, ngay sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ đã tiến hành nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Sau Lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu trước Quốc hội.

“Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi...” , ông Huệ mở đầu bài phát biểu sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội.

Theo tân Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIV, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, vừa bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu sau khi nhậm chức trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

“Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cam kết.

Ông nói thêm: “Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới…”.

Theo tân Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XIV sắp khép lại cùng nhiều kết quả to lớn trên cả ba phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cử tri cả nước.

“Có được kết quả đó, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn Chủ tịch tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế...”, ông Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ. Tân Chủ tịch Quốc hội từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Theo Chương trình làm việc chiều nay, sau khi Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội./.