Một góc KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An
Một góc KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Với vai trò được UBND tỉnh Nghệ An giao trong công tác quản lý và phát triển KKT và các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An (Ban Quản lý) đã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân cấp: Đầu tư, xây dựng, cải cách hành chính, tài nguyên môi trường, lao động…

Trong 06 tháng đầu năm 2022, hoạt động quản lý nhà nước tại KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An được Ban Quản lý triển khai đồng bộ, hiệu quả với các kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp đà phát triển đó, trong tháng 7 vừa qua, hoạt động quản lý nhà nước trong KKT và các KCN tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy cao hiệu quả hoạt động.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đã có những bước tiến lớn. Ban Quản lý đã khẩn trương thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An. Theo đó, ngày 10/6/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT tế Đông Nam Nghệ An với các Bộ, ngành liên quan; Ngày 04/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 104/TB-BXD, thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040. Hiện Ban Quản lý KKT Đông Nam đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện các nội dung tại thông báo kết luận.

Về rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển KKT và các KCN vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch Tỉnh giải trình các ý kiến góp ý của các địa phương về phương án phát triển KKT, KCN, khu công nghệ cao tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050, để tiếp tục hoàn thiện phương án phát triển KKT, KCN, khu công nghệ cao tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở báo cáo UBND Tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm theo dõi sát sao và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm túc. Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT; rà soát thông tin các vãn đề liên quan đến đất đai ( tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước) của các dự án trong KKT theo dõi quản lý; trên cơ sở đó báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao, hiệu quả, phát huy nguồn lực từ đất đai.

Mặt khác, hoạt động quản lý trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý tuân thủ nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian vừa qua, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị sở Y tế hỗ trợ phân bổ miễn phí 10.000 Kít Test xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các doanh nghiệp trong KKT, các KCN. Hiện nay đang triển khai tiêm vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người lao động.

Cùng với đó, để hỗ trợ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, Ban đã chủ động phối hợp các doanh nghiệp trong KKT Đông Nam để tham mưu hỗ trợ kết nối, nắm bắt tình hình lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong tháng 6/2022: Phối hợp Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh hỗ trợ Công ty TNHH VSIP tổ chức “Ngày hội việc làm lần thứ I, năm 2022” tại KCN VIP Nghệ An và hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối tuyển dụng lao động, tham mưu hỗ trợ Công ty TNHH may An Nam Matsuoka tuyển dụng 3000 lao động; đã tổng hợp nhu cầu tuyển dụng mới lao động năm 2022 của các doanh nghiệp KCN. Tính đến ngày 30/6/2022, Ban đã tuyển dụng 6.420 lao động cho doanh nghiệp KCN.

Các mặt công tác khác như: Cải cách hành chính, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, quản lý tài chính, văn phòng, thi đua khen thưởng… được triển khai thực hiện khá đồng bộ và thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển các KCN, KKT trên địa bàn.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển

Công nhân đang làm việc trong KCN VSIP, tỉnh Nghệ An
Công nhân đang làm việc trong KCN VSIP, tỉnh Nghệ An

Những tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An. Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An nói chung và Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An nói riêng, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và thu được những kết quả khả quan.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý đã cấp mới được 09 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 8.749,34 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 15 lượt dự án, trong đó 06 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm là 9.594,38 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong 06 tháng đầu năm 2022 đạt 18.343,73 tỷ đồng, (đạt kế hoạch đề ra từ 15.000÷20.000 tỷ đồng).

Tiếp nối thành công đó, trong tháng 7/2022 KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An tiếp tục thu hút thêm 04 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.585,79 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong 07 tháng đầu năm 2022 đạt 21.267,74 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra năm 2022 (Kế hoạch 2022: 15.000÷20.000 tỷ đồng).

Công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục đăng ký đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư được quan tâm kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/7/2022, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã tiếp nhận 09 hồ sơ, trả kết quả cho 06 hồ sơ và đang giải quyết thủ tục đầu tư cho 03 dự án.

Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT và các KCN Tỉnh tiếp tục đi vào ổn định và phát triển. Hiện có 132 doanh nghiệp đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong KKT Đông Nam và các KCN Tỉnh, trong đó có 98% doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút hơn 35.000 ngàn người lao động.

Hiện nay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã đi vào trạng thái bình thường mới; trong các KCN, KKT Tỉnh đã có khoảng 97,4 % người lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc bình thường. Một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực may mặc, điện tử đang tiếp nhận thêm nhiều đơn hàng và mở rộng quy mô sản xuất; nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm từ 300 đến 3.000 người lao động như: Công ty May Matsuoka, Frescol Tunal, Matrix Vinh, Sangwoo, Điện tử BSE, May Minh Anh Kim Liên…; Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho khoảng hơn 7.000 người lao động.

Phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Nhà máy trong KCN VSIP, tỉnh Nghệ An
Nhà máy trong KCN VSIP, tỉnh Nghệ An

Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết, trong tháng 8 này Ban tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng đề cương Đề án điều chỉnh mở rộng KKT Đông Nam và đổi tên thành KKT Nghệ An.

Về công tác quy hoạch xây dựng, tiếp tục triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040. Theo đó Ban Quản lý tăng cường đôn đốc Đơn vị tư vấn lập quy hoạch để làm rõ một số nội dung tại Thông báo số 104/TB-BXD ngày 04/7/2022 của Bộ Xây dựng và hoàn thiện nội dung Đồ án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công tác rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển KKT và các KCN vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An: Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch Tỉnh giải trình các ý kiến góp ý của các địa phương về phương án phát triển KKT, KCN, khu công nghệ cao tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050; hoàn thiện phương án phát triển KKT, KCN, khu công nghệ cao tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở báo cáo UBND Tỉnh.

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong KCN Nam Cấm thuộc địa bàn xã Nghi Long, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Trình UBND Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, thuộc KKT Đông Nam Nghệ An.

Tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và triển khai các dự án. Đặc biệt duy trì công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án.

Công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thục hiện đồng bộ và hiệu quả. Chú trọng đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong KKT và các KCN.

Đặc biệt quan tâm công tác quản lý lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong KKT, các KCN theo Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ) và tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu; Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động trong 6 tháng đầu năm để có phương án triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách cho người lao động để chủ doanh nghiệp và người lao động nắm rõ nghĩa vụ và quyền lợi thực hiện theo đúng pháp luật về lao động; đôn đốc các doanh nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động năm 2022 để chuẩn bị cho công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp từ ngày 01/8/2022.

Tiếp tục tham mưu hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về lĩnh vực cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022./.