Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN Vĩnh Phúc
Tòan cảnh KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết hiện nay Vĩnh Phúc đã xây dựng được hệ thống các KCN tương đối hoàn chỉnh. Xin ông cho biết cụ thể hơn những kết quả trong công tác quy hoạch các KCN Tỉnh thời gian qua?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 19 KCN với tổng diện tích là 5.487,31 ha.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 16 KCN đã được thành lập (quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15.548,018 tỷ đồng và 212,53 triệu USD; tổng diện tích đất quy hoạch là 3.110,25 ha, trong đó: Diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.275,03 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.757,2 ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (bao gồm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ) là 1.287,03 ha, chiếm trên 70% diện tích đất công nghiệp quy hoạch đối với các KCN đã thành lập trên địa bàn Tỉnh.

Hiện nay, Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động, bao gồm các KCN: KCN Khai Quang (221,46 ha); KCN Bình Xuyên (286,98 ha); KCN Kim Hoa (50 ha); KCN Bá Thiện (325,75 ha); KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha); KCN Bá Thiện II (308,83 ha); KCN Tam Dương II- khu A (135,17 ha); KCN Sơn Lôi (257,35 ha); KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha).

Đến nay, cơ sở hạ tầng các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng cơ bản đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.

Đối với 6 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/2021, bao gồm: KCN Sông Lô II (165,66 ha); KCN Tam Dương I-KV2 (156,76 ha); KCN Sông Lô I (177,36 ha); KCN Nam Bình Xuyên (290,152 ha); KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa (Khu vực II-giai đoạn 1) 145,27 ha đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; riêng KCN Phúc Yên đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan. KCN Phúc Yên đã có 2 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là 16,4044 ha.

PV: Công tác quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh được triển khai như thế nào trong tháng 10 này, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 10/2022, Ban Quản lý đã báo cáo UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc; thực hiện thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định tổng vốn đầu tư dự kiến, thời gian hoạt động của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên; xin ý kiến Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về diện tích quy hoạch KCN Tam Dương II-Khu B; tham gia ý kiến với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc việc bố trí điểm dừng đỗ của xe đưa đón công nhân tại các KCN trên địa bàn Tỉnh; tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Cũng trong tháng 10/2022, Ban đã thực hiện cấp mới 1 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 2 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện-Phân khu II tiếp tục được triển khai hiệu quả. Kết quả, trong tháng 10/2022, tại KCN này không xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự và cháy nổ; hệ thống cây xanh, cây viền, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng và phát triển tốt; công tác vệ sinh, quét dọn đường, hành lang KCN đảm bảo sạch sẽ; hệ thống chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm và phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm ca đêm; các rãnh cống, hố ga và hệ thống thoát nước hoạt động tốt, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại KCN.

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN Vĩnh Phúc
Nhà máy FDI trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Để tiếp tục đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN, trong tháng 11 tới, Ban Quản lý sẽ chú trọng tới những nhiệm vụ cụ thể nào, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Căn cứ vào những kết quả đã được trong tháng 10/2022, tháng 11/2022, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh trọng tâm một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến các KCN: Đồng Sóc, Phúc Yên, Chấn Hưng, Tam Dương II - khu A.

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đối với các KCN đã đi vào hoạt động và đang bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II-khu A.

Đôn đốc các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục xây dựng đối với các KCN vừa có quyết định thành lập, bao gồm các KCN: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I khu vực 2; Thái Hòa-Liễn Sơn- Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) để thực hiện khởi công xây dựng dự án theo đúng tiến độ cam kết.

Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án các KCN: Sông I, Sông Lô II, Tam Dương I-khu vực 2./.

PV: Xin cảm ơn Ông!