Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Công Thắng, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc dự họp tại Hội nghị Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, tháng 7/2023

PV: Xin ông cho biết tổng quan tình hình phát triển các KCN hiện nay tại tỉnh Vĩnh Phúc?

Ông Nguyễn Công Thắng: Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 19 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển với tổng diện tích hơn 5.485 ha. Trong đó có 16 KCN được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.536,39 tỷ đồng và 246,82 triệu USD (riêng KCN Phúc Yên với vốn đầu tư được duyệt 1.988,34 tỷ đồng chưa có chủ đầu tư, nên chưa đưa dự án vào theo dõi tại phần thu hút đầu tư dự án trong nước). Tổng diện tích đất quy hoạch là 3.156,96 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch 2.313,52ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.901,37 ha; tổng diện tích đất đã cho thuê/đăng ký thuê là 1.293,13 ha.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động. Hầu hết các KCN có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Trong đó, có một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Cổng ngoài KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN thời điểm hiện tại như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Thắng: Trong tháng 7/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Theo đó, đã thực hiện các thủ tục liên quan đến lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng và lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 KCN Tam Dương II - Khu B1, B2; báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên (lần 1).

Đang xin ý kiến các ngành chức năng chấp thuận nội dung điều chỉnh cục bộ về cao độ san nền và kích thước cống hộp bê tông cốt thép thoát nước mưa tại KCN Sông Lô I; xin ý kiến các ngành tham gia (lần 2) vào điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (lần 4); hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Tam Dương II - khu A.

Trong tháng 7/2023, Ban đã thực hiện cấp 3 giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 3 dự án.

Về công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9ha), trong tháng 7/2023, Ban đã chấp thuận vị trí triển khai trạm BTS (thu phát sóng di động) tại KCN Bá Thiện – Phân khu II. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đầu tư – đơn vị trực thuộc Ban thực hiện sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị đèn điện chiếu sáng; tham mưu, đề xuất trình UBND Tỉnh về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy KCN Bá Thiện - Phân khu II; thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường quý II/2023; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện - Phân khu II đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc có kế hoạch gì cho nhiệm vụ quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN thời gian này, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Thắng: Trong tháng 8 này, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của các KCN đã đi vào hoạt động: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A. Đồng thời đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện - Phân khu I; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan triển khai khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sông Lô I. Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đối với các KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II, Chấn Hưng, Phúc Yên, Đồng Sóc. Tiếp tục triển khai dự án duy tu, sửa chữa, cải tạo hạ tầng, chỉnh trang cây xanh KCN Bá Thiện –Phân khu II./.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc