Tại Hội nghị SOM1 và các cuộc họp liên quan ngày 20/2, hơn 580 đại biểu APEC đã tham dự các hoạt động của 8 nhóm công tác, tiểu ban và hội thảo của APEC về Phát triển nguồn nhân lực, Chống tham nhũng và minh bạch hóa, Di chuyển doanh nhân, Khoa học đời sống và đổi mới, Chuyên gia về chống khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan, Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn, Luật và chính sách cạnh tranh và các Thủ tục hải quan.

Cuộc họp của nhóm Luật và chính sách cạnh tranh

Trong đó, các nhóm Chống tham nhũng và minh bạch hóa, Di chuyển doanh nhân đã kết thúc cuộc họp đầu tiên với việc thông qua chương trình hoạt động và các ưu tiên công tác trong năm 2017. Các đại biểu tại Hội nghị đều bày tỏ mong muốn hợp tác cụ thể hoá các ưu tiên của Năm APEC Việt Nam 2017, góp phần triển khai mục tiêu chung của Diễn đàn về tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực. Các cuộc họp cũng rà soát việc triển khai các chương trình hợp tác dài hạn của APEC trong những lĩnh vực liên quan, nổi bật là Tuyên bố Bắc Kinh về phòng chống tham nhũng, Chương trình Thẻ đi lại cho doanh nhân…

Tiếp theo các cuộc họp trù bị của hai ngày trước đó, ngày 20/2, nhóm Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn cùng với nhóm Phát triển nguồn nhân lực cũng bước vào cuộc họp chính thức đầu tiên.

Cuộc họp của nhóm Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn đã tập trung nghe báo cáo tiến độ triển khai Chương trình hành động tập thể về tạo thuận lợi thương mại, cũng như trao đổi về các sáng kiến và dự án về hài hòa chính sách theo các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và hợp chuẩn trong lĩnh vực giáo dục…

Trong khi đó, các đại biểu tham dự cuộc họp Phát triển nguồn nhân lực đã dành nhiều thời gian thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2017, Kế hoạch chiến lược của nhóm trong thời gian tới, cũng như đánh giá lại hiệu quả hoạt động của nhóm trong năm 2016. Các đại biểu đều nhấn mạnh, hợp tác về phát triển nguồn nhân lực APEC trong năm 2017 cần góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư, hướng tới tăng trưởng kinh tế, gắn kết xã hội và thịnh vượng của các nền kinh tế thành viên. Với mục tiêu này, nhóm thống nhất sẽ thúc đẩy công tác chuẩn bị để tổ chức thành công “Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số” tại thành phố Hà Nội vào tháng 5 tới.

Hai nhóm cũng thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp với các ủy ban, nhóm công tác khác của APEC, cũng như với các tổ chức khu vực và quốc tế có liên quan.

Đây cũng là ngày làm việc đầu tiên của Tiểu ban Thủ tục hải quan, với cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch Thủ tục hải quan và Hội thảo Vận dụng rà soát trong lĩnh vực cạnh tranh nhằm loại bỏ rào cản thương mại hàng hoá và dịch vụ của nhóm Luật và chính sách cạnh tranh.

Các cuộc họp đều tập trung đề xuất và thảo luận các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác chuyên ngành nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương trên các lĩnh vực về thu hồi tài sản tham nhũng, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới và sáng tạo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi lại giữa các nền kinh tế thành viên… Nhiều điển hình tốt cũng đã được các đại biểu chia sẻ, làm cơ sở để đề xuất các khuyến nghị cho các thành viên khác cùng triển khai trên cơ sở tự nguyện, bao gồm kinh nghiệm triển khai thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC), hay khuyến khích các doanh nghiệp đấu tranh với tham nhũng và tạo môi trường kinh doanh trong sạch.

Các bộ, cơ quan của Việt Nam cũng đã chia sẻ kết quả triển khai nhiều sáng kiến, trong đó có dự án “Thúc đẩy thương mại hóa và đầu tư đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiềm năng”, Hội thảo “Thu hút sự tham gia của xã hội vào công tác phòng chống tham nhũng”... được các thành viên đánh giá cao trong bối cảnh đây là những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của quốc tế và các nước trong khu vực./.

SOM1 và các cuộc họp liên quan được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam từ ngày 18/2-3/3/2017. Đây là hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC trong năm nay. SOM1 bao gồm 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…