Theo phân tích của cơ quan thống kê quốc gia, thì hầu hết các ngành công nghiệp cấp I đều tăng ở mức thấp, riêng ngành khai khoáng tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể là, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7%, đóng góp 3,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 13,9%, làm giảm 3 điểm phần trăm mức tăng chung.

IIP tháng đầu năm 2017 tăng khá thấp

Trong tháng này, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: dệt tăng 16%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,8%; sản xuất kim loại tăng 10,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 9,9%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2017 năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: tivi tăng 35,2%; thép cán tăng 22,3%; thức ăn cho gia súc tăng 12,9%; thủy hải sản chế biến tăng 12,5%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2017 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 13,6%; Hải Phòng tăng 12%; Vĩnh Phúc tăng 7,3%; Hải Dương tăng 5,6%; Bình Dương tăng 5,5%; Cần Thơ tăng 4,9%; Đồng Nai tăng 4,7%; Hà Nội tăng 4,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,8%; Quảng Nam tăng 1,4%; Đà Nẵng giảm 1,9%; Quảng Ninh giảm 3,6%; Bắc Ninh giảm 6,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 9,6%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2016 tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2016, chỉ số tiêu thụ tăng 8,5% so với năm 2015. Trong đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá cao, như: Sản xuất xe có động cơ tăng 21%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16,4%; sản xuất đồ uống tăng 13,1%; sản xuất kim loại tăng 12,9%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/01/2017 tăng 8,3% so với cùng thời điểm năm 2016, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: dệt tăng 5,7%; sản xuất trang phục giảm 5,6%; sản xuất kim loại giảm 7,3%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 7,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 8,1%; sản xuất thiết bị điện giảm 11%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 13,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 15,8%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 tăng 1,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,4%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,5%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 5,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,5%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương như sau: Hải Phòng tăng 14,3%; Vĩnh Phúc tăng 7,9%; Bình Dương tăng 4,1%; Hà Nội tăng 3%; Hải Dương tăng 2,8%; Đà Nẵng tăng 2,7%; Quảng Nam tăng 1,9%; Cần Thơ tăng 0,9%; Quảng Ninh tăng 0,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 0,1%; Quảng Ngãi giảm 3,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 7,4%./.