Tháng 10/2022, ASEAN sẽ thống nhất tiêu chuẩn về trái phiếu bền vững
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng (bên phải) và Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, UBCK Vũ Chí Dũng (bên trái) tham dự Hội nghị

Cụ thể, tính đến cuối tháng 2 năm 2022, tổng giá trị của các đợt phát hành trái phiếu dán nhãn Trái phiếu Xanh, Trái phiếu Xã hội, Trái phiếu Bền vững ASEAN đạt 22,8 tỷ USD. Nhằm tiếp tục hỗ trợ huy động vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững, Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đang xây dựng Bộ Tiêu chuẩn trái phiếu có liên quan Bền vững và Tiêu chuẩn Quỹ Đầu tư Bền vững và có Trách nhiệm, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 10 năm 2022.

Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) tổ chức Hội nghị Chủ tịch lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA). Sự kiện được sự chủ trì bởi ông Sou Socheat, Tổng Vụ trưởng Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (SERC).

Hội nghị là kiểm điểm tiến độ triển khai các sáng kiến hội nhập thị trường vốn ASEAN, thảo luận kế hoạch cũng như các biện pháp thực hiện trong thời gian tới với mục tiêu tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, trong khi vẫn đảm bảo các thành quả của phát triển thị trường vốn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên ASEAN và hỗ trợ quá trình hồi phục sau Covid-19.

Hội nghị đã ghi nhận phản hồi tích cực của các bên liên quan đối với việc công bố Phiên bản lần thứ nhất Bộ Phân loại cho Tài chính Bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy) vào ngày 10/11/2021 của Hội đồng Phân loại cho Tài chính Bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy Board - ATB). Bộ Phân loại cho Tài chính Bền vững ASEAN cung cấp một hướng dẫn tổng thể, toàn diện và đáng tin cậy để xác định và phân loại các dự án và các hoạt động kinh tế bền vững trong khu vực ASEAN, với mục tiêu trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong việc thu hút đầu tư và dòng tài chính vào các dự án bền vững trong khu vực.

Tại Việt Nam, năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với IFC và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ ban hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững”. Cuốn sổ tay giúp hiểu về trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững đồng thời thông tin về các quốc gia, tổ chức khác đã phát hành thành công như thế nào. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu về trái phiếu xanh, nhất là cách thức phát hành, quản lý dòng tiền/nguồn vốn cho các dự án xanh và công bố thông tin về tác động đến môi trường và xã hội.

Tháng 10/2022, ASEAN sẽ thống nhất tiêu chuẩn về trái phiếu bền vững
ACMF thống nhất sẽ hoàn thành việc đánh giá và trao giải cho các công ty niêm yết của các nước ASEAN vào tháng 9 năm 2022

Hội nghị cũng hoan nghênh các hoạt động xây dựng năng lực trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Thị trường Vốn ASEAN (A-MDP) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (SERC) đồng chủ trì với kết quả nổi bật là chương trình đào tạo về tài chính bền vững cho các cán bộ cấp cao của ACMF. Đây là một phần trong kế hoạch đào tạo của ACMF hợp tác với Tổ chức Chương trình về Hệ thống Tài chính Quốc tế (PIFS) của Đại học Luật Harvard. Thời gian tới, PIFS sẽ tiếp tục thực hiện đào tạo cho ACMF về công nghệ tài chính (fintech) và tiền ảo (crypto).

Hội nghị đã xem xét, đánh giá những tiến độ đã đạt được trong việc xây dựng một Trung tâm Thông tin về Tài chính Bền vững trên trang điện tử ACMF, cũng như xây dựng Thư viện số về Quỹ Đầu tư Tập thể ASEAN (ASEAN CIS) làm nền tảng cho việc quảng bá và công bố về các đợt chào bán chứng chỉ quỹ qua biên giới trong khu vực ASEAN.

Đại diện thị trường vốn các quốc gia ASEAN cũng thống nhất sẽ hoàn thành việc đánh giá và trao giải cho các công ty niêm yết của các nước ASEAN vào tháng 9 năm 2022./.

Sổ tay hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững