Tháng 10/2023 có thêm hai dự án đi vào hoạt động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong tháng 10 vừa qua, tại các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã có 2 dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Xin ông cho biết cụ thể hơn về hoạt động của các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh trong tháng 10/2023?

Phó Trưởng ban Nguyễn Công Thắng: Trong tháng 10/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có thêm 2 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 1 dự án FDI và 1 dự án trong nước (DDI).

Lũy kế đến ngày 15/10/2023, có 404 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN của Tỉnh (330 dự án FDI và 74 dự án DDI), chiếm 86% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 66 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có: 11 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,3% tổng số dự án; 47 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10 % tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Cùng với đó, vốn thực hiện của các dự án đầu tư tiếp tục được nâng cao hơn so với cùng kỳ, cụ thể:

Dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 10/2023 là 37,85 triệu USD, nâng vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 375,6 triệu USD, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2022 và 103% so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/10/2023, vốn thực hiện của các dự án là 3.787,7 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: vốn thực hiện trong tháng 10/2023 là 160 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2023 là 1.199,15 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2022 và 63% kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/10/2023, vốn thực hiện của các dự án là 13.323,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Tháng 10/2023 có thêm hai dự án đi vào hoạt động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân đang làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Tháng 11/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đặt chỉ tiêu đưa các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động như thế nào, thưa ông?

Phó Trưởng ban Nguyễn Công Thắng: Trong tháng 11/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc dự kiến sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN của Tỉnh; vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 45-50 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50-100 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý tiếp tục phấn đấu triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp; trong đó tăng cường đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng hành sát cách cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư để là cầu nối hữu hiệu nhất giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, giúp cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại các KCN được khơi thông và triển khai hiệu quả./.

PV: Xin trân thành cảm ơn Ông!

Tháng 10/2023 có thêm hai dự án đi vào hoạt động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy sản xuất xe piagio trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc