Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 518 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị các mặt hàng lâm sản chính ước xuất khẩu đạt 652 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, trong tháng 1, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 325.000 tấn với giá trị đạt 136 triệu USD, giảm 32% về khối lượng và giảm 35,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2016 với 36% thị phần, tương đương 1,74 triệu tấn, giảm 17,5% so với năm 2015.

Tháng 1/2017, xuất khẩu cà phê tháng đã quay đầu giảm mạnh, ước đạt 127.000 tấn với giá trị đạt 287 triệu USD, giảm 26,5% về khối lượng và giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tương tự như cà phê, các mặt hàng nông sản khác xuất khẩu, như: chè, hạt điều, tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn cũng có sự giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu cà phê ước đạt 127 nghìn tấn với giá trị đạt 287 triệu USD, giảm 26,5% về khối lượng và giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016; Khối lượng xuất khẩu chè ước đạt 11.000 tấn với giá trị đạt 16 triệu USD, giảm 3,6% về khối lượng và giảm 8,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 1/2017, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 518 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2016

Đáng chú ý, khối lượng hạt điều xuất khẩu trong tháng 1 giảm khá mạnh, trên 20%, nhưng nhờ giá tốt nên kim ngạch chỉ giảm 4,4%, đạt 176 triệu USD.

Mặt hàng hồ tiêu giảm mạnh cả về lượng và giá trị. Ước hồ tiêu xuất khẩu chỉ đạt 8.000 tấn (giảm 18,3%) với giá trị đạt 56 triệu USD (giảm 37% so với cùng kỳ năm 2016).

Bên cạnh đó, khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 253 nghìn tấn với giá trị đạt 66 triệu USD, giảm 42,5% về khối lượng và giảm 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 1/2017, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ ước giá trị xuất khẩu đạt 620 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời, mặt hàng cao su vẫn duy trì được sự tăng trưởng trở lại tốt trong xuất khẩu từ những tháng cuối năm 2016. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su đạt 102.000 tấn với giá trị đạt 193 triệu USD, tăng 10,5% về khối lượng và tăng 84,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016./.