Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, xuất khẩu gạo vẫn gặp khó khăn. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3/2017 ước đạt 542 nghìn tấn với giá trị đạt 251 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,28 triệu tấn và 566 triệu USD, giảm 18,1% về khối lượng và giảm 17,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê tăng mạnh về giá trị mặc dù khối lượng có giảm so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cà phê tháng 3/2017 ước đạt 162 nghìn tấn với giá trị đạt 365 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 449 nghìn tấn và 1 tỷ USD, giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 25,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 3/2017, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,9 tỷ USD

Đáng chú ý, xuất khẩu cao su tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3/2017 đạt 65 nghìn tấn với giá trị đạt 138 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 249 nghìn tấn và 510 triệu USD, tăng 1,9% về khối lượng và tăng 90,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 3/2017 ước đạt 9 nghìn tấn với giá trị đạt 12 triệu USD, đưa khối lượng xuât khẩu chè 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 26 nghìn tấn và 38 triệu USD, tăng 12,6% về khối lượng và tăng 6,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 3/2017 ước đạt 27 nghìn tấn, với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 49 nghìn tấn và 317 triệu USD, tăng 12,9% về khối lượng nhưng giảm 13,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 3 tháng đầu năm xuất khẩu gỗ vẫn duy trì tăng trưởng khá. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 3/2017 đạt 649 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu mặt hàng này tháng 3/2017 ước đạt 537 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016./.