KCN Khai Quang
Nhà điều hành Ban Quản lý hạ tầng KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

Ban đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; tiếp và làm việc với các nhà đầu tư; phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” tại Bắc Ninh; chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cuba. Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội cung cấp thông tin về môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

Thu hút đầu tư vào các KCN tăng cao

Với những cố gắng nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, tình hình thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 5/2023 tiếp tục khởi sắc.

Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 4 dự án, trong đó: 3 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký là 1.704,1 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 3 lượt dự án, trong đó: 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 335,42 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 2,06 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các KCN của Tỉnh trong tháng 5/2023 là 2.039,5 tỷ đồng và 3,06 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 9 dự án FDI mới và 16 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 261,87 triệu USD (cấp mới: 107,91 triệu USD; tăng vốn: 153,96 triệu USD), đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và 75% kế hoạch năm 2023; đồng thời thu hút 5 dự án DDI và 2 lượt dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 4.627,5 tỷ đồng (cấp mới: 3.313 tỷ đồng; tăng vốn: 1.314,5 tỷ đồng), đạt 2.004% so với cùng kỳ năm 2022 và 154% so với kế hoạch năm 2023.

Đến ngày 15/5/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 458 dự án, gồm có 102 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 31.200,51 tỷ đồng; 356 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.073,34 triệu USD.

Tiếp tục giữ vững phong độ thu hút đầu tư

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong tháng 6/2023, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh; mở rộng kênh tuyên truyền trên các báo, đài của Trung ương và địa phương, các nền tảng xã hội…; triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Ban…

Ban Quản lý dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 100 triệu USD; đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng./.

Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc