Cụ thể là, trong tháng 6/2020, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 24.002 xe, bao gồm: 17.584 xe du lịch, tăng 35% so với tháng trước; 6.109 xe thương mại, tăng 5% và 309 xe chuyên dụng, tăng 49% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.874 xe, tăng 43% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.155 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Nhìn vào tình hình tiêu thụ xe trong tháng 6/2020 cho thấy, mặc dù sản lượng tiêu thụ ô tô đã có dấu hiệu tăng trở lại, tuy nhiên ảnh hưởng từ dịch bệnh còn rất lớn. Cụ thể là, nếu so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng tiêu thu giảm khá sâu. Theo đó, tổng doanh số bán hàng tính đến hết tháng 6 giảm 31% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, xe ô tô du lịch giảm 32%; xe thương mại giảm 25% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kì năm 2019.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 6/2020, sản lượng tiêu thụ của các thành viên đạt 23.324 chiếc, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng tăng 26% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2020 giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lượng xe ô tô du lịch giảm 32%; xe thương mại giảm 23% và xe chuyên dụng giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 43% trong khi xe nhập khẩu giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA từ tháng 01 đến tháng 6/2020

Xét riêng tường thành viên VAMA cho thấy, nếu so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng tiêu thụ tiếp tục giảm, song so với tháng trước đã tăng trở lại. Cụ thể là: : Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 34.159 chiếc, chiếm 33,3% thị phần, giảm 26% và tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2019 và tháng 5/2020; Tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 25.177 chiếc, chiếm 24,5% thị phần, giảm 32% và tăng 25,4%; Honda sản lượng đạt 12.035 chiếc, chiếm 11,7%, giảm 27% và tăng 11,7%; Mitsubishi với sản lượng tiêu thụ đạt 10.301 chiếc, chiếm 10% thị phần, giảm 17% và tăng 8,5%...